“เรียนต่อมัธยมที่สิงคโปร์ เรียนต่อโรงเรียนสิงคโปร์”

 

St.Francis Methodist School ตั้งอยู่บนถนน Upper Bukit Timah รับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเตรียมอุดมศึกษา ก่อตั้งขึ้นและเปิดดำเนินการการเรียนการสอน มากกว่า 50 ปี เป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนำ และได้รับรองมาตรฐานจากรัฐบาลสิงคโปร์ ในระดับ Edu Trust 4 ปี ซึ่งหมายถึงได้รับการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาจากสภาการศึกษาเอกชนในระดับสูงสุด ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับประกันมาตรฐานหลักสูตร ความเอาใจใส่ดูแลนักเรียนจากคณะครูและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน รวมไปถึงได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและนักเรียนจากทั่วโลก ในการเข้าศึกษาต่อที่ โรงเรียน St. Francis Methodist แห่งนี้

หลักสูตรการเรียนมัธยมที่สิงคโปร์ โรงเรียนเซนต์ฟรานซิส

  • นักเรียนที่มีเป้าหมายที่ Junior College และมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่มีชื่อเสียงของสิงคโปร์ หรือมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ นักเรียนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ผลการเรียนในระดับดีมาก หลังจากที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 (Lower Sec 2) ควรเลือกเรียนต่อในระบบ Singapore Cambridge GCE ‘O’ Level เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมปลาย ใน Junior College หรือเลือกเรียนต่อในหลักสูตร Prep Course for Pearson Edexcel Int. ‘A’ Level ของ St. Francis
  • นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อโรงเรียนในสิงคโปร์ และมีความต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ต้องการ แต่ไม่มุ่งเน้นที่จะเรียนต่อมหาวิทยาลัยรัฐบาลของสิงคโปร์เท่านั้น นักเรียนกลุ่มนี้มีผลการเรียนในระดับดี หลังจากที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 (Lower Sec 2) สามารถเลือกเรียนต่อในระบบ AUSMAT หรือ IGCSE จนจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เมื่อจบการศึกษาในระดับ Secondary 4 / AUSMAT Grade 10 แล้ว สามารถเลือกเรียนต่อในระบบ Pearson BTEC อีก 2 ปี เพื่อจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระบบนี้เหมาะกับนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับปานกลาง – ดี การเรียนการสอนในระบบนี้จะเน้นที่การทำรายงาน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและ ไม่มีการสอบวัดระดับในแต่ละภาคการศึกษา

st_flow11

หลักสูตรและค่าเรียน (รายปี)

 

หลักสูตร

ค่าเรียน (ต่อปี)

Singapore Cambridge Sec 1 & 2 S$17,981
Singapore Cambridge GCE ‘O’ Level / IGCSE Sec 3 & 4 S$18,516 (Sec 3)

S$19,254 (Sec 4)

AUSMAT (Australian Matriculation Program) Year 9 – 10 S$18,708
Pearson Edexcel Intl. Advanced Level (Pre-U 1) S$21,688
Australian Certificate Year 11 – 12 S$19,994 (Yr. 11)

S$20,190 (Yr.12)

Pearson BTEC 5 HND Diploma in Business Year 1-2 S$15,729

 
 

 
สมัครเรียน วันเปิดรับสมัคร วันเปิดภาคเรียน
2017 / Term 1 (major) 23 September 4 January
2017 / Term 2 13 January 20 March
2017 / Term 3 31 March 27 June
2017 / Term 4 7 July 11 September

หอพักนักเรียน:      ACS Oldham Hall / Nanyang Girl’s Boarding School

ค่าใช้จ่ายสำหรับหอพัก:   เฉลี่ยปีละ S$10,400 – S$11,600

ค่าใช้จ่ายสำหรับการพักอยู่กับครอบครัวชาวสิงคโปร์ (Homestay) :  เฉลี่ยเดือนละ 1,600 SGD

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทร 093 492-9451, 083 023-6988 )

 

สอบถามข้อมูล กรุณาใส่เบอร์โทรและอีเมลล์เพื่อติดต่อกลับ ขอบคุณครับ

7 + 12 =

Share This