เรียนภาษาที่ต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนภาษาเยอรมัน เรียนภาษาที่เยอรมัน เรียนต่อเยอรมัน

Sprachcaffe (SC) ประเทศเยอรมนี มีสาขาใน 2 เมืองใหญ่ คือ มิวนิค และแฟรงก์เฟิร์ต การเรียนภาษาเยอรมันที่เยอรมันจะทำให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจในการฝึกฝนการใช้ภาษาเยอรมัน เนื่องจากได้อาศัยอยู่ในประเทศต้นกำเนิดภาษา วัฒนธรรมท้องถิ่นที่จะหล่อหลอมให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการและอยากเรียนรู้ภาษามากขึ้น 

SC Munich เป็นเมืองที่มีความสวยงามแบบบาวาเรีย มิวนิคเป็นเมืองที่สะท้อนถึงความป็นเยอรมันอย่างแท้จริงทั้งในด้านวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน สถาปัตยกรรมที่สวยงาม และแหล่งอาหารเครื่องดื่มยามว่างของคนท้องถิ่นซึ่งก็คือลานเบียร์ที่มีให้เห็นโดยทั่วไปทั่วทั้งเมือง มิวนิคเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความเพียบพร้อมที่สุดในเยอรมันทั้งในด้านเศรษฐกิจ การศึกษา ความอุดมสมบูรณ์ของอาหาร การเดินทางภายในเมืองที่ระบบขนส่งสาธรณะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า (U-bahn) ได้อย่างสะดวกสบาย 

 

หลักสูตรภาษาเยอรมันที่เมืองมิวนิค 

 

Munich  Standard Course (15 hrs./ week)
Duration 6 weeks 8 weeks 12 weeks
Standard Course €800 €1,120 €1,100
Registration Fee €60
Homestay HB Single room €1,740 €2,320 €3,480
Accomm. Placement Fee €80
Letter of Acceptance (LOA) €50
Shipping fee for original LOA €90
Transfer on Arrival €85
Total €2,890 €3,790 €5,030

 

Munich  Intensive Course (22.5 hrs./ week)
Duration 8 weeks 12 weeks 24 weeks
Intensive Course €1,610 €1,900 €3,800
Registration Fee €60
Homestay HB Single room €2,320 €3,480
Accomm. Placement Fee €80
Letter of Acceptance (LOA) €50
Shipping fee for original LOA €90
Transfer on Arrival €85
Total €4,280 €5,730 €7,630

 

SP Frankfurt ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมล์ใจกลางเมืองแฟรงก์เฟิร์ตที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญของยุโรป แฟรงก์เฟิร์ตมีอาคารสูงตั้งอยู่มากมายจึงทำให้ได้รับฉายาว่าเป็นแมนฮัตตันของเยอรมัน บริเวณริมแม่น้ำไมล์เป็นแหล่งที่ผู้คนท้องถิ่นนิยมมาสังสรรค์กัน เนื่องจากมีร้านอาหารและเครื่องดื่มบริการอยู่อย่างมากมาย ย่านที่สถาบันตั้งอยู่เรียกว่า Sachsenhausen เป็นย่านที่หรูหราที่สุดในแฟรงก์เฟิร์ต แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมายในรูปแบบของบ้านและผับ และอีกฝั่งจะเป็นส่วนเมืองใหม่ ที่จะมีผับ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และสถานที่ช็อปปิ้งซื้อของมากมายตั้งอยู่บริเวณนี้
 

 

Frankfurt  Standard Course (15 hrs./ week)
Duration 6 weeks 8 weeks 12 weeks
Standard Course €800 €1,120 €1,100
Registration Fee €60
Homestay HB Single room €1,740 €2,320 €3,480
Accomm. Placement Fee €80
Letter of Acceptance (LOA) €50
Shipping fee for original LOA €90
Transfer on Arrival €90
Total €2,895 €3,795 €5,035

 

Frankfurt  Intensive Course (22.5 hrs./ week)
Duration 8 weeks 12 weeks 24 weeks
Intensive Course €1,610 €1,900 €3,800
Registration Fee €60
Homestay HB Single room €2,320 €3,480
Accomm. Placement Fee €80
Letter of Acceptance (LOA) €50
Shipping fee for original LOA €90
Transfer on Arrival €90
Total €4,280 €5,730 €7,630

 

ข้อมูลสำหรับการเรียนต่อมหาวิทยาลัยรัฐบาลเยอรมัน 

Share This