เรียนต่ออเมริกา Saddleback College 7

Saddleback College ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1968 ในเมืองออเรนจ์ เคาน์ตี้ (South Orange County,CA) ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอยู่ห่างจากใจกลางลอสแองเจลิส (L.A.) ประมาณ 1 ชั่วโมง โดยบริเวณรอบๆ วิทยาเขตจะเห็นทิวเขาที่สวยงามล้อมรอบด้วยที่พักอาศัย แหล่งช็อปปิ้งชื่อดังใน Mission Viejo

Pathway to Top Universities in the U.S. at Saddleback College
หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทในมหาวิทยาลัยประจำรัฐแคลิฟอร์เนียอีกด้วย เช่น University of California และ California State University นักเรียนต่างชาติที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถสมัครเข้าเรียนต่อในหลักสูตร University Placement Program (UPP) เป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีอีก 2 ปีในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของอเมริกา เช่น California Lutheran University, University of California – Irvine, University of Califormia – LA, Cal State Pomona University

University Transfer Day @Saddleback College

สาขาวิชาที่เปิดสอน
การบัญชี บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ บริหารจัดการคอมพิวเตอร์ นิเทศศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศิลปะการประกอบอาหาร สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แฟชั่นดีไซน์ มนุษย์ศาสตร์ การออกแบบภายใน ศิลปะการแสดงฯ

ค่าเล่าเรียน (University Placement Program) รวมที่พักและอาหารภายใน Saddleback College :  $24,000 ต่อปี

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
Saddleback College เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้มีความสนใจทั่วไปที่ต้องการมาเรียนภาษาที่อเมริกา และหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่ต้องการสมัครเรียนต่อในหลักสูตร University Placement Program เพื่อเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในอเมริกา

คุณสมบัติผู้สมัคร:  อายุ 15 ปีขึ้นไป

เริ่มเรียน:  ทุกๆ วันจันทร์

Course Weeks Price   Promotion Hours 
General English  8

12

24

36

 $3,360

S5,040

$8,760

$13,140

$2,352

$3,528

$6,132

$9,198

4 ชม./ วัน
Intensive English  8

12

24

36

$3,520

$5,280

$9,240

$12,960

$2,464

$3,696

$6,468

$9,072

 5 ชม./วัน
TOEFL Prep. 8

12

24

$3,600

$5,400

$9,600

$2,520

$3,780

$6,720

6 ชม. /วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เรียนต่ออเมริกา Saddleback College

12 + 6 =

Share This