โรงเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ เรียนต่อนิวซีแลนด์ Sacred Heart Girls’ College

โรงเรียนแคทอลิกหญิงล้วน Sacred Heart Girls’ College ที่บริหารงานโดยคณะแม่ชีและคณะนักบวชในศาสนาคริสต์ โรงเรียนตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของเมืองแฮมิลตัน (Hamilton) ห่างจากสนามบินนานาชาติโอ๊คแลนด์ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา Year 9 – Year 13 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 920 คน และนักเรียนต่างชาติอีกจำนวน 30 คน

การสมัครเรียนสำหรับนักเรียนไทย

นักเรียนจะต้องทำข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Oxford Placement Test ก่อนเริ่มเรียน ในกรณีที่ระดับภาษาอังกฤษของนักเรียนยังไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน นักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายสัปดาห์ละ NZ$350 โดยระดับคะแนนในแต่ละระดับชั้นจะแบ่งดังต่อไปนี้

Year 9(Elementary) 110 OPT
Year 10(Pre Intermediate) 120+ OPT
Year 11 (Intermediate) 130+ OPT
Year 12 Upper Intermediate 140+ OPT
Year 13 Upper Intermediate 150 OPT

Intakes: February, April, July, October

Fee Structure

Tuition Fee (includes ESOL) NZ$ 14,000 / year
Application to Enrol Fee (First time payment only) NZ$ 200
Administrative Fee NZ$ 600
Insurance (full calendar year) and Education outside the classroom NZ$ 770
Pastoral Care Fee NZ$ 1,000
Government levy NZ$ 450
Accommodation: 
Homestay NZ$ 230 /week
Homestay Placement Fee NZ$ 100
Student’s Uniform NZ$ 600

Curriculum วิชาเรียนในแต่ละปีการศึกษา

Year 9 Core Subjects Year 10 Core Subjects 
Religious Education Religious Education
English English
Mathematics Mathematics
Science Science
Social Studies Social Studies
Year 9 วิชาเลือก Year 10 วิชาเลือก

  เลือกเรียน 1 วิชา

French
German
Te Reo Maori

เลือกเรียน 1 วิชา

French
German
Te Reo Maori
Enterprise Studies
History
Geography

เลือกเรียน 2 วิชา

Art
German
Te Reo Maori

เลือกเรียน 1 วิชา

French
German
Te Reo Maori
Enterprise Studies
History
Geography

เลือกเรียน 2 วิชา

Food Technology
Soft Materials Technology
Digital Technologies
Design and Visual Communication

 เลือกเรียน1 วิชา

 Food Technology
Soft Materials Technology
Digital Technologies
Design and Visual  Communication

Curriculum

Year 11  Core Subjects Year 12 Core Subjects Year 13 Core Subjects
Religious Education Religious Education Religious Education
English English English
Mathematics Mathematics English
Science Science Science
วิชาเลือกเสรี วิชาเลือกเสรี วิชาเลือกเสรี

สอบถามข้อมูล โรงเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ Sacred Heart Girls' College

9 + 9 =

Share This