เรียนต่อโรงเรียนที่นิวซีแลนด์ โรงเรียนที่มีระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพของนิวซีแลนด์

Pukekohe High School เป็นโรงเรียนสหศึกษาเปิดสอนระดับชั้นมัธยม สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่13 ถึง 18 ปี หรือระดับ เกรด 9-13 โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเมือง Pukekohe ห่างจากเมืองโอ๊คแลนด์มาทางตอนใต้ประมาณ 50 กิโลเมตร ซึ่งมีประชากรเพียง 27,000 คน จากเมืองโอ๊คแลนด์ และ สนามบินนานาชาติโอ๊คแลนด์ ใช้เวลาเดินทางมายังโรงเรียนโดยรถยนต์เพียง 45 นาที โรงเรียน Pokekohe มีนักเรียน 1,590 คน ประมาณ 2% เป็นนักเรียนต่างชาติ

การดูแลนักเรียนต่างชาติของโรงเรียน

1. ตัวแทนโรงเรียนจะเดินทางไปรับที่สนามบิน เมื่อนักเรียนมาถึงวันแรก
2. ตัวแทนโรงเรียนจะพานักเรียนไปทำความรู้จักโรงแรียนในเมือง Pokekohe
3. นักเรียนต่างชาติสามารถเริ่มเรียนได้ตลอดปี
4. โรงเรียนจะจัดวิชาเรียนที่เหมาะสมให้กับนักเรียนต่างชาติในช่วงแรกที่เดินทางมาถึง เพื่อช่วยให้นักเรียนปรับตัวได้ง่ายขึ้น
5. โรงเรียนจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลนักเรียน (guardian)แทนผู้ปกครองร โดยจะมี report ส่งไปยังผู้ปกครองตลอดระยะวเลาที่นักเรียนเรียนอยู่ที่นิวซีแลนด์
6. นักเรียนต่างชาติทุกคนจะได้เรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ESOL – English for speakers of other languages ก่อนเริ่มเรียน โดยนักเรียนจะต้องสอบวัดระดับภาษาอังกฤษในวันแรกที่เดินทางมาถึง
7. หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เน้นเพื่อการสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยรัฐและวิทยาลัยเฉพาะทางของนิวซีแลนด์ ( Academic courses)

ค่าธรรมเนียมต่างๆและค่าเรียนรายปี สำหรับนักเรียนต่างชาติ

1) ค่าเรียนรายปี :   $NZ12,800 หรือ 320,000 บาท **

2) ค่าที่พัก : Homestay สัปดาห์ละ $NZ250 หรือ เดือนละ $NZ1,000

**** อัตราแลกเปลี่ยนคิดที่ $1 NZ = 25 THB และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามค่าเงิน

Term Dates for 2016:

Term 1: Wednesday 3 February to Friday 15 April
Term 2: Monday 2 May to Friday 8 July
Term 3: Monday 25 July to Friday 23 September
Term 4: Monday 10 October to Thursday 15 December

สอบถามข้อมูลเพิ่ม เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ Pokekohe High School

3 + 5 =

Share This