Phoenix English Language Academy – Perth, Australia เรียนภาษาอังกฤษที่เพิร์ธ เรียนภาษาอังกฤษที่ออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่เพิร์ท เรียนต่อออสเตรเลีย เรี

Location: สถาบันก่อต่ั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1989 สถาบันตั้งอยู่่ทางตะวันตกของเมืองเพิร์ธ ใกล้กับแหล่งธุรกิจ (The CBD) เพียง 10 นาที หลักสูตรของ Phoenix เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อม ทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเรียนต่อโรงเรียนในออสเตรเลีย และหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในออสเตรเลียที่เป็นมหาวิทยาลัยพาร์ทเนอร์กับทางสถาบัน เช่น Murdoch University, Curtin University, และ Monash University  จึงทำให้นักเรียนทีจบหลักสูตร Certificate IV in Business หรือ Foundation studies จากสถาบัน Phoenix สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยดังกล่าวได้เลยหลังจบหลักสูตรจาก Phoenix นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารภายในองค์กรอีกด้วย

Address: 223 Vincent St., West Perth, Western Australia 6903

Facilities: สิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถาบัน เช่น อินเตอร์เน็ตภายในสถาบัน อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย ห้องพักผ่อนสำหรับนักเรียนจะมีชาและกาแฟบริการฟรี หอพักนักเรียนในบริเวณสถาบัน

Course Available:

1. English Language

– High School Preparation
– Cambridge (FCE , CAE)
– Academic English (University Preparation)
– English for Business

2. University Pathway Programs (Direct Entry to Curtin University, Murdoch University, Monash University)
3. Teacher Training
4. Corporate Training
5. Study and work
6. Online Training
 

Phoenix English Language Academy, Perth       
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียน (A$) ค่าเรียน (฿)
General English 8 สัปดาห์ A$3,160 ฿82,160
23 hrs. /สัปดาห์ 12 สัปดาห์ A$4,680 ฿121,680
29 lessons 24 สัปดาห์ A$9,240 ฿240,240
36 สัปดาห์ A$13,680 ฿355,680

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-117-4166

“เรียนต่อเพิร์ธ เรียนภาษาอังกฤษที่เพิร์ธ เรียนมหาวิทยาลัยในเพิร์ธ ที่พักนักเรียนในเพิร์ธ”

Share This