m2

 

โรงเรียนมงฟอร์ตตั้งอยู่ในรัฐทมิฬนาดู (Tamil Nadu) ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย ทมิฬนาดูเป็นรัฐที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ที่รักธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพแวดล้อมที่ล้อมรอบไปด้วยขุนเขา หรือที่เราเรียกว่า “Hill Station” เมืองแห่งขุนเขาที่มีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติมากมาย

 

m1

 

สำหรับโรงเรียนมงฟอร์ตนั้นตั้งอยู่ในเมืองซาเล็ม (Salem) โดยบริเวณที่ตั้งของโรงเรียนเรียกว่า “Yercaud” (เยอร์คู้ด)ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองซาเล็ม 40 กม. เป็นหนึ่งในสถานที่ตากอากาศที่มีชื่อเสียงของรัฐนี้ มีสภาพอากาศที่เย็นตลอดปี โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 20 – 25 C โรงเรียนมงฟอร์ตเป็นโรงเรียนเก่าแก่ที่มีอายุเกือบ 100 ปี ที่ก่อตั้งขึ้นโดยคณะบาทหลวงชาวฝรั่งเศส โรงเรียนจะมีทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง มีระบบการเรียนการสอนที่เป็นสากล รวมถึงสื่อการเรียนการสอนจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยมีภาษาที่สองให้เลือกเรียน เช่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ฯ

ระบบการเรียน : State Board
ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร : ประถมและมัธยมศึกษา
สมัครเรียน: มกราคม – เมษายนของทุกปี
ค่าเรียนรวมหอพักและอาหาร : 170,000 บาท ต่อปี
เว็บไซต์โรงเรียน: montfortyercaud.com
Share This