โปรโมชั่น เรียนภาษาที่สิงคโปร์

โปรโมชั่น เรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์

สถาบัน: London School of Business and Finance (LSBF)

LSBF เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนภาษาที่สิงคโปร์ เรียนสิงคโปร์
สถานที่ตั้ง: Springleaf Tower ใจกลางสิงคโปร์
สถานีรถไฟฟ้า: สถานี Tanjong Pagar Station ตั้งอยู่บริเวณใต้ตึก Springleaf Tower
สถานที่พักนักเรียน : Yoha Henderson ค่าใช้จ่ายสำหรับที่พัก ประมาณ 1,000 SGD สำหรับระยะเวลา 1 เดือน หรือสามารถเลือกพักกับผู้ปกครองได้ 

ที่พักนักเรียนในสิงคโปร์ เรียนต่อสิงคโปร์

สมัครเรียน: สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤษภาคม 2560 ควรสมัครเรียน 2 – 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
เอกสารสมัครเรียน: 1. สำเนาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)2.หนังสือรับรองสถานะนักเรียน หรือนักศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ 3. รูปถ่ายขนาด 2×2 จำนวน 1 รูป
เริ่มเรียน: เริ่มเรียนได้ทุกๆ วันจันทร์

**โปรโมชั่นจาก IEP STUDY เงื่อนไขการสมัครเรียนและสิทธิพิเศษดังนี้

      

1. สมัครเรียนพร้อมกัน 5 คนขึ้นไป
2. เจ้าหน้าที่ IEPSTUDY จะเดินทางไปส่งนักเรียนที่สิงคโปร์ พร้อมแนะนำการเดินทางในสิงคโปร์
3. เจ้าหน้าที่ IEPSTUDY จะพาน้องๆ ทัวร์สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในสิงคโปร์ 1 วันเต็ม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
4. เจ้าหน้าที่ IEPSTUDY จะพาน้องๆ เยี่ยมชมโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียด โทร. 093-4929451, 085-2352165

Share This