เรียนต่อปริญญาตรีที่อังกฤษ เรียนต่อปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนต่ออังกฤษ เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ เรียนโทอังกฤษ

Liverpool John Moores University (LJMU)

มหาวิทยาลัย LJMU ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1925 ตั้งอยู่ในเมืองลิเวอร์พูล ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ อยู่ห่างจากเมืองหลวง London เพียง 2 ชั่วโมงด้วยรถไฟ ทางด้านวิชาการ LJMU มีความโดดเด่นในด้านการทำวิจัยในด้าน ”Sport and Excercise Science”  โดยมี 3 วิทยาเขตในลิเวอร์พูล โดยแต่ละวิทยาเขตจะมีการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่แตกต่างกัน

 

เรียนปริญญาตรีที่ LJMU  (Undergraduate)

>> International Foundation Year (2 terms):  Business and Law (Fee: 10,560 GBP)

>> International Foundation Year:  Engineering, Computing and Life Science  (Fee :11,070 GBP)

>> International Year One (2 terms):  Business (Fee: 10,820 GBP)

>> International Year One:  Engineering (Fee: 11,330 GBP)  

Course starts:  September 2017

English requirements:   For International Foundation  >>  IELTS overall 4.5 and IELTS writing 4.0

                                          For International Year one  >> IELTS overall 5.0 and writing 5.0

Pre-Sessional English     ระยะเวลา  เริ่มเรียน
5.5 Academic IELTS for UKVI (5.0 in all skills)  6 weeks 17 July 2017
5.0 Academic IELTS for UKVI (4.5 in all skills) 12 weeks 5 June 2017
4.5 Academic IELTS for UKVI (4.0 in all skills) 20 weeks 10 April 2017

 

เรียนปริญญาโทที่ Liverpool John Moores University (Postgraduate)

Pre-Masters Programme:  Business / Management & Law  / Engineering – Computing ค่าเรียน 5,190 GBP 

English Requirements:    IELTS Overall 5.5 in all bands

Duration: 1 semester

Course starts: 30 May 2017

Pre-Sessional English     ระยะเวลา  เริ่มเรียน
6.0 Academic IELTS for UKVI (5.5 in all skills)  6 weeks 17 July 2017
5.5 Academic IELTS for UKVI (5.0 in all skills) 12 weeks 5 June 2017
5.0 Academic IELTS for UKVI (4.5 in all skills) 20 weeks 10 April 2017

Postgraduate ระดับปริญญาโท (คณะที่น่าสนใจ)

Requirements:     English requirement IELTS score of 6.0 – 6.5

Work Experience:    0 – 3 year

ค่าเรียนระดับปริญญาโท:  11,000 – 12,000 GBP 

Postgraduate courses Duration
MSc Advanced Computer Studies 1 year
MSc Applied Facilities Management 1 year
MSc Architectural Engineering 1 year
MArch Architecture 2 years
MRes Art and Design 1 year
MA FineArt 1 year
MA Graphic Design and Illustration 1 year
MA Human Resource Management 1 year
MSc Civil Engineering 1 year
MSc Manufacturing Engineering 1 year
MSc Telecommunication Engineering 1 year
MSc Mechanical Engineering 1 year
MSc Software Engineering 1 year
MSc Microelectronic System Design 1 year
MSc Electrical Power and Control Engineering 1 year
MSc Commercial Property Management 1 year
MSc Computer Network Security 1 year
MSc Computer Science 1 year
MSc Computing and Information Systems 1 year
MSc Digital Marketing 1 year
MSc International Business and Management 1 year
MSc International Events Management 1 year
MSc International Tourism Management 1 year
MSc International Transport Trade and Logistics 1 year
MSc Logistics and Supply Chain Management 1 year
MSc Management and Digital Business 1 year
MBA Executive Development 1 year
MSc Financial Management 1 year
MSc Sport and Clinical Biomechanics 1 year
MSc Sport and Exercise Physiology 1 year
MSc Sport Nutrition 1 year

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ มหาวิทยาลัยใน UK 

> เรียนปริญญาโทอังกฤษ University of Bedfordshire
>> เรียนปริญญาโทอังกฤษ Lancester University
>> เรียนปริญญาโทอังกฤษ Liverpool John Moores University
>> เรียนปริญญาโทอังกฤษ University of Sheffield
>> เรียนปริญญาโทอังกฤษ Kingston University London
>> เรียนปริญญาโทอังกฤษ University of Surrey
>> เรียนปริญญาโทอังกฤษ University of Sussex
>> เรียนปริญญาโทอังกฤษ Durham University
>> เรียนปริญญาโทอังกฤษ University of Leeds 
>> เรียนปริญญาโทอังกฤษ Bath Spa University
>> เรียนปริญญาโทอังกฤษ University of Stratchclyde Glasgow

Share This