เรียนภาษาที่ Kaplan, เรียนภาษาที่อเมริกา, เรียนภาษาที่นิวยอร์ก, เรียนภาษาที่ซานฟราน

Kaplan International Colleges เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพระดับ World Class ที่มีวิทยาเขตอยู่ทั่วโลกในประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ แคนนาดา นิวซีแลนด์ ไอร์แลนด์ มอลต้า หลักสูตรที่นำมาเปิดสอนเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นระดับ World class ในด้านของคุณภาพการสอนและการดูแลนักเรียน รวมถึงความหลากหลายของหลักสูตร อาทิเช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเรียนต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อคนทำงาน และหลักสูตรเรียนพร้อมฝึกงานในต่างประเทศ นอกจากนี้ Kaplan ยังให้ความสำคัญกับอุปกรณ์ในการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงเรียน สถานที่ตั้งของโรงเรียน ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณใจกลางเมืองที่มีแหล่งอาหาร และการเดินทางสะดวกสบาย

Kaplan @อเมริกา

 เรียนภาษาที่ Kaplan อเมริกา, เรียนภาษาที่อเมริกา

ค่าเรียน Kaplan อเมริกา

โรงเรียน Kaplan ที่ Berkeley, Highline, LA Westwood, San Francisco, Santa Barbara
หลักสูตร 4-11 สัปดาห์ 12-19 สัปดาห์ 20-25 สัปดาห์ 25 สัปดาห์+
General English $430 $300 $415 $280 $405 $2ุ60 $395 $207
Intensive English $510 $345 $500 $335 $485 $325 $435 $305
English For Business $510 $345 $500 $335 $485 $325 $435 $305
Intensive Business English $510 $345 $500 $335 $485 $325 $435 $305
TOEFL – Academic English $510 $347 $500 $335 $485 $325 $435 $305
โรงเรียน Kaplan ที่ New York (SoHo, Empire State), San Diego, Miami, Portland, Philadelphia, Boston, Harvard, Chicago IIT, Chicago downtown, Golden West College, Washington DC
หลักสูตร 4-11 สัปดาห์ 12-19 สัปดาห์ 20-25 สัปดาห์ 25 สัปดาห์+
General English $430 $295 $415 $275 $405 $265 $395 $255
Intensive English $510 $340 $500 $330 $485 $320 $435 $300
English For Business $510 $340 $500 $330 $485 $320 $435 $300
Intensive Business English $510 $340 $500 $330 $485 $320 $435 $300
TOEFL – Academic English $510 $340 $500 $330 $485 $320 $435 $300

 

Share This