โรงเรียนนานาชาติ Indus บังกาลอร์ ก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 2003 โรงเรียนตั้งอยู่ที่ถนน Sarjapur ซึ่งห่างจากตัวเมืองบังกาลอร์ 45 นาที หลักสูตรการเรียนการสอนใช้หลักสูตรตามแบบฉบับอังกฤษ คือ ระบบ IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) และ IB (International Baccalaureate) นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ที่ Indus เป็นนักเรียนที่มาจากหลากหลายประเทศทั้งในเอเชีย และยุโรป จุดเด่นของ Indus คือ การที่บุคลาการภายในโรงเรียนเน้นการเอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดในเรื่องของการเรียน รวมถึงการสนับสนุนให้นักเรียนให้เล่นกีฬาและดนตรี นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการกิจกรรมทั้งภายในและนอกโรงเรียนให้นักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้พร้อมกับมิตรภาพที่ดีจากคุณครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียนในการทำกิจกรรมร่วมกัน

 121

ระบบการเรียน : IGCSE
ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร : ประถมและมัธยมศึกษา
สมัครเรียน: มกราคม – เมษายนของทุกปี
ค่าเรียนและหอพักรายปี: 450,000 – 600,000
เว็บไซต์โรงเรียน: www.indusschool.com
Share This