Highline College (HC) ก่อตั้งขึ้นในปี 1961 ในรัฐวอชิงตัน (Washington) ห่างจากเมืองซีแอตเทิล (Seattle) ประมาณ 20 นาทีโดยรถยนต์ HC เป็นวิทยาลัยรัฐบาลที่มีความหลากหลายทางด้านหลักสูตร ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของนักศึกษา ทั้งในสหรัฐอเมริกา และนักศึกษาต่างชาติ ปัจจุบัน HC มีนักศึกษากว่า 10,000 คน เป็นนักศึกษาต่างชาติราว 500 คน ในจำนวนนักศึกษาต่างชาติ มีนักศึกษาไทยประมาณ 20 คน ในปี 2014 HC ได้รับรางวัล Achieving Diversity Award จาก American Association of Community Colleges (AACC) โดยความสำเร็จทางด้านการศึกษาของนักศึกษาเกิดขึ้นได้จาก

 • สถานศึกษาที่ยอดเยี่ยม
 • มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษา (1,000 – 3,000 USD. หลังจากเทอมสองแล้ว)
 • กิจกรรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำให้กับนักศึกษา
 • ค่าหลักสูตรในราคาสมเหตุสมผล
 • ให้บริการแนะนำด้านการศึกษาเป็นรายบุคคล
 • สภาพแวดล้อมใน HC เอื้ออำนวยต่อการศึกษา
 • หลักสูตรใหม่ ในระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (BAS)
 • ให้ความสำคัญในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาต่างชาติ
 • จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ให้กับนักศึกษา
 • วิทยาลัยที่สวยงาม คณาจารย์และบุคลากรที่เป็นมิตร
 • การเดินทางที่สะดวกด้วยรถโดยสารประจำทาง
หลักสูตรที่เปิดสอนที่ Highline College

1. หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อที่อเมริกาและบุคคลทั่วไป

หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 3 – 12 เดือน  

ระยะเวลาเรียน ค่าเรียน ค่าที่พัก รวมค่าใช้จ่าย
หลักสูตรภาษาอังกฤษ 3 เดือน $3,200 $2,800 $6,000
หลักสูตรภาษาอังกฤษ 6 เดือน $6,400 $5,600 $12,000
หลักสูตรภาษาอังกฤษ 9 เดือน $9,600 $8,400 $18,000
เริ่มเรียน : September,  January,  March,  and June

2. หลักสูตรต่อเนื่องจาก Highline College (HC) สู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกา นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในหลากหลายสาขาวิชา เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์, การโรงแรมและการท่องเที่ยว, วิศวกรรมศาสตร์, ธุรกิจระหว่างประเทศ, นิเทศศิลป์ ฯลฯ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตรอนุปริญญาจาก HC ได้ดังนี้

 • หลักสูตร อนุปริญญาสาขาศิลปศาสตร์ (AA)
 • หลักสูตร อนุปริญญาสาขาวิทยาศาสตร์ (AS)
 • หลักสูตร อนุปริญญาสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (AAS) ที่มีมากกว่า 50 สาขาวิชา

Pathway to Top Ranking Universities in the US
โดยหลักสูตรอนุปริญญาดังกล่าวข้างต้น เป็นหลักสูตร 2 ปีการศึกษาที่ HC หลังจากนั้นสามารถเลือกเรียนหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาแนะแนว จะให้คำแนะนำในการศึกษาต่อของนักศึกษาแต่ละคนตามความเหมาะสมต่อไป ซึ่งมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เช่น

  Boston University

  Columbia University

  Cornell University

  Georgia Tech University

  MIT University

  Ritsumeikan Asia Pacific University

  Seattle University

  UC Berkley University

  UC Irvine University

  Nevada University – Las Vegas

  Washington State University

3. หลักสูตร ปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ปี

ที่พักสำหรับนักศึกษา
ในบริเวณ Highline College มีที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษา หลายแบบให้นักศึกษาได้เลือก สอบถามรายละเอียดได้จาก IEP

– ที่พักแบ่งเช่า (House Sharing)
– ที่พักแบบอาศัยอยู่กับครอบครัว (Homestay)
– ที่พักระยะสั้น (Hotel / Hostel)

เอกสารการสมัครเรียน :

• ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
• ใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา (Certificate)
• หนังสือเดินทาง (Passport)
• เอกสารแสดงสถานะทางการเงินล่าสุด (Statement)
• ค่าสมัคร 54 USD. (ไม่สามารถขอคืนได้)
• ผลคะแนนสอบ TOEFL 54/157/480 หรือ IELTS 5.0 (All Bands)
• ในกรณีสมัครเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ไม่ต้องใช้ผลสอบTOEFL/IELTS

วันรับสมัครและภาคการศึกษา:

สมัครภายในวันที่ 20 พย. เปิดภาคการศึกษาในวันที่ 11 มกราคม 2016
สมัครภายในวันที่ 19 กพ. เปิดภาคการศึกษาในวันที่ 4 เมษายน 2016
สมัครภายในวันที่ 13 พค. เปิดภาคการศึกษาในวันที่ 27 มิถุนายน 2016
สมัครภายในวันที่ 5 สค. เปิดภาคการศึกษาในวันที่ 26 กันยายน 2016

สอบถามข้อมูล เรียนต่ออเมริกา Highline College

11 + 12 =

Share This