เมืองแฮมิลตัน (Hamilton) ตั้งอยู่บนเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ อยู่ห่างจากทางตอนใต้ของเมืองโอ๊คแลนด์ประมาณ 1.5 ชั่วโมง ตั้งอยู่ใจกลางเขตไวกาโต (Waikato) เมือง Hamilton มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและกิจกรรมนันทนาการมากมาย นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางของการศึกษา แหล่งค้าขาย แหล่งช็อปปิ้ง ร้านอาหารที่มีผู้คนหลากหลายชาติและวัฒนธรรมในบริเวณนี้ เมืองแฮมิลตันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 4 ของประเทศนิวซีแลนด์ มีจำนวนประชาการ 200,000 คน

Hamilton Boy’s High School โรงเรียนมัธยมชายล้วนแฮมิลตัน ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองแฮมิลตันเพียง 10 นาทีด้วยการเดิน โรงเรียนชายล้วนแห่งนี้เปิดรับนักเรียนชายที่มีอายุระหว่าง 13 – 19 ปี ในระดับ Year 9 – Year 13 โรงเรียนมีชื่อเสียงโดดเด่นในเรื่องของความเป็นเลิศทางด้านวิชาการผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะทำให้นักเรียนมีโอกาสอย่างมากที่จะประสบความสำเร็จในการสอบวัดระดับความรู้หลักสูตรประกาศนียบัตร NCEA, Cambridge International Examination, และ สอบชิงทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรัฐของนิวซีแลนด์ นอกจากนี้โรงเรียนยังให้ความสำคัญกับนักเรียนต่างชาติโดยมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญที่เป็นผู้ดูแลหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ESOL) สำหรับนักเรียนต่างชาติ เพื่อสร้างความมั่นใจกับนักเรียนต่างชาติในการเรียนในระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์

ค่าเรียนรายปี Fees 2016 – 2017

 

Tuition Fees NZ$ 14,000
Administration NZ$ 500
Contingency Fund

Uniform/Stationary, Feepayer camp, NCEA fees, Sports fees & uniforms, class trips, and miscellaneous

NZ$ 2,000
Medical / Travel Insurance (per year) NZ$ 570
Homestay fees (per week) NZ$ 240
Homestay placement NZ$ 200
Homestay replacement NZ$ 100
Local guardian (if applicable) NZ$ 2,000
Argyle Hostel boarding house fees NZ$ 12,750
Boarding house set leave and holiday homestay NZ$ 2,860

เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ เรียนต่อโรงเรียนมัธยมคุณภาพในนิวซีแลนด์ ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร. 02-117-4166

สอบถามข้อมูล โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ Hamilton Boy School

3 + 1 =

Share This