เรียนต่อเยอรมัน เรียนภาษาเยอรมัน เรียนปริญญาตรีที่เยอรมัน

 

FH Aachen University of Applied Science

 เป็นมหาวิทยาลัยรัฐ ตั้งอยู่ที่เมืองอาเคน (Aachen) และยูลิช (Juelich) ซึ่งอยู่ภายในภูมิภาคใกล้เคยงกับเขตแดนของประเทศเบลเยี่ยมและเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจการค้า 

Freshman Year Program โครงการสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อเยอรมัน 

เป็นหลักสูตรจัดขึ้นโดยสถาบัน Freshman Institute ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานของ FH Aachen หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการแห่งรัฐนอร์ท ไรน์เวสต์ฟาเลีย (North Rhine-Westphalia) เหมาะสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อเยอรมันแต่ยังไม่มีผลคะแนนวัดระดับภาษาเยอรมัน (TestDaf) นักเรียนที่จบโครงการนี้จะได้รับการการันตีการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย 1 ใน 4 มหาวิทยาพาร์ทเนอร์ของ FH Aachen ดังนี้ 

 1. FH Aachen University of Applied Sciences (AC) ใช้ภาษาเยอรมันในการเรียน
 2. University of Duisberg – Essen (DuE) ใช้ภาษาอังกฤษเมื่อเริ่มต้นเรียนและภาษาเยอรมันหลังจากนั้น 
 3. Hochschule Rhein – Waal (RW) ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน
 4. FH Sudwesfalen (SW) ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน 

 
เรียนต่อเยอรมัน เรียนปริญญาตรีเยอรมัน
 

รายละเอียดโครงการ 

 1. ระยะเวลาในการเรียน 10 เดือน เริ่มเรียนในช่วงเดือนตุลาคม – เดือนสิงหาคมของปีถัดไป 
 2. ภาษาที่ใช้ในการเรียน ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน
 3. หลังจบโครงการ สถาบัน Freshman Institute การันตีการเข้าเรียนต่อ 1 ใน 4 ของมหาวิทยาลัยรัฐของเยอรมัน 
 4. การเข้าร่วมโครงการ เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบวัดระดับ (Entrance Examination) สำหรับปีการศึกษานี้ การสอบจะมีขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560

คณะที่เปิดรับนักศึกษาต่างชาติสำหรับโครงการ Freshman Year

 1. Applied Chemistry (AC) 
 2. Biomedical Engineering (AC) 
 3. Civil Engineering (AC) (DuE)
 4. Electrical Engineering (AC) 
 5. Mechanical Engineering (AC) (DuE)
 6. Physical Engineering (AC) (Mechanical+ Electrical) 
 7. Computer Engineering (Software Engineering) (DuE)
 8. Computer Engineering (Communications) (DuE)
 9. Electrical and Electronic Engineering (DuE)
 10. Metallurgy and Metal Forming (DuE)
 11. Agribusiness (RW) *สอนด้วยภาษาอังกฤษ
 12. International Taxation and Law (RW) *สอนด้วยภาษาอังกฤษ
 13. Mobility and Logistics (RW) *สอนด้วยภาษาอังกฤษ
 14. Business Administration with Informatics (SW) *สอนด้วยภาษาอังกฤษ

 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ Freshman Year

1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6
2. มีพื้นฐานภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ที่ดี
3. ผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบวัดระดับ Entrance Examination ที่จะมีขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 จึงมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้
 

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าร่วมโครงการ 17,500 ยูโร เป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

 • วีซ่านักเรียน
 • หลักสูตรการเรียน ระยะเวลา 10 เดือน
 • หนังสือและเอกสารในการเรียน
 • ค่าเรียนเพิ่มเติมสำหรับวิชาภาษาและการออกเสียง
 • ที่พักนักศึกษา ห้องคู่ 
 • การให้คำปรึกษานักศึกษาตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ
 • การเดินทางภายในเมือง
 • กิจกรรมการกีฬา และทัศนศึกษาต่างเมืองและต่างประเทศ 
 • ค่าบริการรับส่งสนามบิน
 • เงินประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ 

 

การสมัครสอบ (Entrance Examination)

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร:  ใบสมัครเข้าร่วมสอบรับได้จากเจ้าหน้าที่ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสอบ
คุณสมบัติผู้สมัคร:  ผู้สนใจสมัครสอบจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ ปีที่ 6 
สถานที่สอบ: สถาบันเก่อเธ่ (Gothe) ศูนย์วัฒนธรรมไทย – เยอรมัน ถนนสาธร ซอย 1  กรุงเทพฯ
วันสอบ: วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9:00 – 12:00 น.


FAQs:

Q1: คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อที่เยอรมัน
A:  จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เที่ยบเท่า

Q2: วิชาที่ใช้ในการสอบ
A: คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

Q3: มีการสอบสัมภาษณ์หรือไม่ในการสอบวัดระดับในครั้งแรก
A: จะมีสอบสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ชาวเยอมัน โดยใช้ภาษาอังกฤษ

Q4: การประกาศผลสอบ
A: 4 สัปดาห์ หลังจากการสอบ ทาง IEP จะแจ้งนักเรียนให้ทราบ

Q5: กรณีที่สอบไม่ผ่าน สามารถลงทะเบียนสอบในครั้งต่อไปได้หรือไม่
A: ได้

Q6: เมื่อสอบผ่านแล้ว ขั้นตอนต่อไปต้องทำยังไง
A: หลังจากสอบได้แล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะออกจดหมายรับรอง ที่ระบุ ค่าใช่จ่าย 20,000 ยูโร นักเรียนที่สอบได้และตัดสินใจไปเรียนจะต้องไปโอนเงินค่าเล่าเรียนที่ธนาคาร จาก นั้นส่งใบโอนเงินไปให้มหาวิทยาลัยและทาง IEP เมือทางมหาวิทยาลัยได้รับแล้ว จะออกใบเสร็จค่าเล่าเรียน พร้อมทั้ง จะออกใบประกันสุขภาพที่ครอบคลุมระยะเวลาการศึกษาที่ Freshman Institute, FH Aachen จากนั้นทาง IEP จะช่วยเตรียมเอกสารต่างๆ และแจ้งทางนักเรียน เพื่อให้นักเรียนไปขอวีซ่าเข้าประเทศเยอรมนี

Q7: การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเรียนต่อที่เยอรมัน
A: สิ่งแรกและสิ่งสำคัญในการเรียนไปเรียนต่อที่เยอรมัน คือภาษาเยอรมัน ถึงแม้ว่าการเรียนจะเป็นภาษาอังกฤษแต่ในชีวิตประจำวันก็ยังต้องใช้ภาษาเยอรมันในการสื่อสารกับคนท้องถิ่น

Q8: ค่าใช้จ่ายสำหรับ Freshman Program, FH Aachen จำนวน 20,000 ยูโร รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วหรือไม่?
A: สำหรับการเรียน Freshman Program นั้น จะรวมค่าเทอมและค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แต่จะไม่รวมค่าเครื่องบินและวีซ่า

Q9: เมือไปเรียนนั้นแล้วสามารถย้ายมหาวิทยาลัยได้ไหม
A: ไม่ได้ แต่นักเรียนอาจจะมาสอบใหม่คร้งหน้าในคณะที่ต้องการ

Q10: ถ้ายังไม่จบ ม.6 สามารถมาทดลองสอบได้ไหม
A: ได้ นักเรียนสามารถเข้าสอบได้ เนื่องจากผลคะแนนสอบสามารถไว้ได้ 1 ปี เพื่อสมัครเรียนต่อในภาคการศึกษาถัดไป

 
ติดต่อรับใบสมัครสอบเข้าร่วมโครงการ (26 February 2017) โทรสอบถามได้ที่ 093 492-9451, 083 023-6988
สถานที่สอบ: Goethe Institute ศูนย์วัฒนธรรมไทย-เยอรมัน เกอเธ่ ถนนสาธร ซอย 1 กรุงเทพฯ

 

Share This