City University of Seattle logo. (PRNewsFoto/City University of Seattle)

 

หรือที่นักศึกษาเรียกว่า  City U, เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแบบไม่แสวงหาผลกำไร ตั้งอยู่ที่ เมือง ซีแอตเทิล (Seattle) รัฐวอชิงตัน (Washington) มีนักศึกษาจากทั่วโลกสมัครเข้ามาเรียนที่นี้จำนวน 7,639 คน ในปีการศึกษา  2008-2009

 มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนใน คณะการจัดการ, คณะศึกษาศาสตร์  ศิลปะศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และสถาบันการจัดการ  City University of Seattle มีวิทยาเขตเปิดสอนอยู่ทั่วโลกรวมทั้งหลักสูตรการสอนแบบทางไกลหรือออนไลน์

มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในปี 1973 ชื่อ City College โดย Dr. Michael A. Pastore เพื่อให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ที่ทำงานแล้ว หลายปีต่อมาได้มีการขยายสถานที่สอนไปทั่วโลกและได้รับความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ นักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรและปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษา ขณะที่ปี 2014 City University of Seattle มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากทั่วโลกกว่า 50,000 คน

การรับรองวิทยะฐานะ

City University of Seattle ได้รับการรับรองสถาบันในระดับภูมิภาคจากคณะกรรมาธิการ the Northwest Commission on Colleges and Universities (NWCCU). ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2013 คณะการจัดการได้รับการรับรองจาก the Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP)  และก่อนหน้านั้น ได้รับการรับรองจาก the International Assembly for Collegiate Business Education (IACBE)  นอกเหนือจากการได้รับการรับรองในระดับภูมิภาค หลักสูตรปริญญาทางด้าน Project Management degree programs ได้รับการรับรองโดย the Project Management Institute (PMI.org) ซึ่ง City University of Seattle เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยจากทั่วโลกที่ได้รับการรับรองนี้

งานทางด้านวิชาการ และหลักสูตรที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยเปิดสอนในระดับ ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลากหลายสาขาวิชา ดังนี้ :

 1. บริหารธุรกิจ Business administration
 2. ศึกษาศาสตร์ Education
 3. การบัญชี Accounting
 4. คอมพิวเตอร์ Computer systems
 5. กฎหมาย Criminal Justice
 6. การบริหารจัดการโครงการ Project management
 7. การให้คำปรึกษา Counseling
 8. จิตวิทยา Psychology
 9. นิเทศศาสตร์ Communications
 10. เทคโนโลยีฐานข้อมูล Database technology
 11. เครือข่าย / โทรคมนาคม Networking/Telecommunications
 12. ความเป็นผู้นำ Leadership
 13. ธุรกิจที่ยั่งยืน Sustainable business

ทำไมจึงควรเลือก City University of Seattle

ทำเลที่ตั้งในย่านธุรกิจการเมือง

หนึ่งในสามมหาวิทยาลัยในรัฐวอชิงตันที่ผลิตมหาบัณฑิต MBA ออกมามากที่สุด

ค่าเรียนไม่แพง และมีทุนการศึกษาให้นักศึกษาต่างชาติ ($1,000 – $3,000 )

ไม่ต้องใช้ผลคะแนน GMAT, GRE, SAT และประสบการณ์ทำงาน

ทำไมจึงควรเลือกเรียนที่เมืองซีแอตเติล (Seattle)

เป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดอันดับที่ 4 และสะอาดที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ในอเมริกา

เป็นที่ตั้งของบริษัทข้ามชาติหลายบริษัทที่อยู่ในอเมริกา

ระบบการขนส่งมวลชนที่ครอบคลุม ทั้งรถประจำทาง และรถไฟฟ้า

สภาพอากาศที่อบอุ่น

สาขาวิชาที่เปิดสอน

 

ปริญญาตรี

 • Bachelor of Science in Business Administration (BBA)
 • Bachelor of Arts in Management
 • Bachelor of Science in Computer Systems
 • Bachelor of Science in General Studies

ปริญญาโท

 • Master of Business Administration (MBA)
 • Master of Science in Project Management
 • Master of Arts in Counseling Psychology
 • Master of Science in Computer Systems

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Language Program – ELP)

TOEFL Score:

  Minimum TOEFL Score Accepted 
Level 6 510
Level 5 480
Level 4 450
Level 3 420
Level 2 350

 

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม

 English Language Program (ELP)

Per 5 week session $1,534 *
Per 5 week session with insurance $1,718 *
Per 10 week session $3,068 *
Per 10 week session with insurance $3,434 *

* Tuition includes course materials   Bachelor’s/Undergraduate Level

100/200 Undergraduate level per credit

$428

Business 300/400 Level

Per credit $521
Per 5 credit course $2,605
Full-time 15 credits with insurance $8,181

Master’s/Graduate Level

Per credit $813
Per 3 credit class $2,439
Full-time 6 credits with insurance $5,244
Full-time 9 credits with insurance $7,683

Language-Assisted MBA สำหรับผู้ที่มีผลภาษาไม่ถึงกำหนดแต่สามารถเรียนภาษาควบคู่ไปด้วยระหว่างเรียน

Full-time 6 credits with two ELP classes (first quarter) and insurance $6,364
Full-time 6 credits with one ELP class and insurance $6,114
Full-time 9 credits with one ELP class and insurance $8,553
Per class ELP 81-89 $870 (*1)
Per class ELP 80 $250 (*2)

Other

Health Insurance for ELP students per 5 week session $184
Health Insurance for academic students per quarter $366
English language testing fee $60
Late registration fee $100
MBA 11 $900

เรียนต่ออเมริกา ปริญญาตรีอเมริกา มหาวิทยาลัยในอเมริกาที่ไหนดี The Cornish Commons ค่าที่พักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

  Academic Year Quarter
Single $11,250 $3,750
Double w/Kitchen $10,638 $3,546
Double $8,748 $2,916
Triple $7,938 $2,646

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เรียนต่ออเมริกา City University of Seattle

13 + 15 =

Share This