เมืองไครสต์เชิร์ช – Christchurch

เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่อไครสต์เชิร์ช เรียนภาษาในไครสต์เชิร์ช เรียนภาษาที่ไหนดี

เมืองไครสต์เชิร์ช (Christchurch) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเกาะใต้ (South Island) และใหญ่เป็นอันดับ3 ของประเทศนิวซีแลนด์ มีจำนวนประชากรราว 340,000 คน มีแม่น้ำเอวอน (Avon River) เป็นแม่น้ำสายหลักไหลผ่านกลางเมือง ไครสต์เชิร์ชเป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลจากอังกฤษมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม โบสถ์ รวมถึงรูปแบบการชีวิตทั่วไปของคนไครสต์เชิร์ช อาทิเช่น Cathedral Square ลานหน้าวิหาร Church of England เป็นมหาวิหารเก่าแก่สไตล์อังกฤษ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเป็นสถานที่สำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่จะต้องเข้ามาเยี่ยมชมโบสถ์เก่าแก่แห่งนี้ นอกจากสถาปัตยกรรม อาคาร ที่มีความโดดเด่นแล้ว ไครสต์เชิร์ช ยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งต้นไม้อีกด้วย โดยมีสวนสาธารณะ Botanic Gardens and Hagley Park เป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่มีความสวยงาม สงบ ร่มรื่น มีความหลากหลายของพันธ์ไม้ ถือเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่มีชื่อเสียงแห่งของโลกเลยทีเดียว สภาพอากาศโดยทั่วไปของเมืองไครสต์เชิร์ช ในฤดูหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 0 องศา ส่วนในฤดูร้อนอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 30 องศาเซลเซียส ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่อยู่ในเขตอบอุ่น สถาบันการศึกษาในไครสต์เชิร์ช เนื่องจากไครสต์เชิร์ชเป็นเมืองที่เงียบสงบ อากาศสดชื่น ความปลอดภัยสูง ผู้คนเป็นมิตร จึงเหมาะกับการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติเป็นอย่างยิ่ง ในไครสต์เชิร์ช มีสถาบันสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษามากมายหลายแห่ง เช่น New Zealand Language Centres (NZLC), Kaplan International College, Christchurch College of English, Christchurch Girls’ High School, Christchurch Boys’ High School, Cashmere High School, Hagley College, University of Canterbury, Lincoln University และ University of Otago – Christchurch เป็นต้น

Eng School in Christchurch

Share This