เมืองโอ๊คแลนด์ – Auckland

เรียนภาษาที่โอ๊คแลนด์ เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนภาษานิวซีแลนด์ที่ไหนดี 1

โอ๊คแลนด์ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ทางด้านบนของเกาะเหนือ (North Island) มีเนื้อที่ประมาณ 1,000 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 1.4 ล้านคน โอ๊คแลนด์ถือเป็นเมืองเขตเศรษฐกิจ ศูนย์กลางการค้าและธุรกิจที่สำคัญของประเทศ และเป็นศูนย์กลางการศึกษาของนักเรียน นักศึกษานิวซีแลนด์ รวมถึงนักเรียนต่างชาติด้วยเช่นกัน ด้วยความที่โอ๊คแลนด์เป็นเมืองที่เงียบสงบ สะอาด สวยงาม อากาศบริสุทธิ์ ผู้คนท้องถิ่นเป็นมิตร ใจดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในสถาบันสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียน หรือแม้กระทั่งในมหาวิทยาลัย มีความเป็นกันเอง เอาใจใส่ ให้ความช่วยเหลือกับนักเรียน นักศึกษาต่างชาติเป็นอย่างดี ทำให้โอ๊คแลนด์ เป็นเมืองที่ผู้ปกครองให้ความไว้ใจในการส่งบุตรหลานมาเรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนภาษาในโอ๊คแลนด์ ด้วยหลักสูตรมากมายหลายสาขา เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษทางวิชาการ ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสอบ IELTS หลักสูตรวิชาชีพทั้ง การชงกาแฟ การทำอาหาร การทำเบเกอรี่ รวมทั้งหลักสูตรการบริหารร้านอาหารและกาแฟ นอกจากหลักสูตรระยะสั้นแล้ว ก็ยังมีโรงเรียนที่มีคุณภาพมากมายสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ เรียนมัธยมในโอ๊คแลนด์ และในระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาโท ด้วยเช่นกัน การเดินทางในโอ๊คแลดน์ถือว่ามีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีเยี่ยมเมืองหนึ่งเช่นกัน สามารถใช้บริการรถประจำทางได้อย่างสะดวกสบาย

หลักสูตรภาษาอังกฤษในโอ๊คแลนด์ – Language School in AUCKLAND

เรียนภาษาที่โอ๊คแลนด์ เรียนต่อโอ๊คแลนด์ เรียนต่อนิวซีแลนด์ สถาบันสอนภาษาในโอ๊คแลนด์

Share This