เตรียมสอบ รร.รัฐบาลสิงคโปร์
เตรียมสอบ GCE ‘O’ Level
St.Francis Methodist School
San Yu Adventist School
โรงเรียนอินเตอร์-สิงคโปร์

หลักสูตรเตรียมสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์

(Preparatory Course for Entrance Examination to Government School in Singapore)

การสอบ AEIS คืออะไร ? การส อบ AEIS (Admission Exercise for International Students) จัดขึ้นเพื่อสอบวัดระดับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ การสอบจัดขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ นักเรียนที่สอบผ่านจะได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียนต่อในโรงเรียนที่ตรงกับความ สามารถของนักเรียน โดยวัดจากผลคะแนนสอบ นักเรียนที่ได้ผลคะแนนสอบดีจะได้รับคัดเลือกให้เรียนต่อในโรงเรียนรัฐบาลที่ มีชื่อเสียงของสิงคโปร์ ดังนั้นผลคะแนนสอบ AEIS จึงมีความสำคัญมากเพราะเป็นตัวชี้วัดว่านักเรียนจะได้ไปเรียนต่อที่โรงเรียน ใด รายละเอียดเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์และผู้สมัคร หลัก สูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้าเรียนต่อในโรงเรียนรัฐบาล ของสิงคโปร์ทั้งระดับประถมศึกษา (ประถม 2-5) และมัธยมศึกษา (มัธยม 1-3) โดยหลักสูตรนี้จะเน้นสอนวิชาที่ใช้ในการสอบ คือ ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ภาษาที่ใช้สอนคือภาษาอังกฤษ
วิชาที่ใช้สอบ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
เกณฑ์อายุของผู้สมัคร ประถมศึกษาปีที่ 2 อายุ    7 – 9+ ปี
ประถมศึกษาปีที่ 3 อายุ    8 – 10+ ปี
ประถมศึกษาปีที่ 4 อายุ    9 – 11+ ปี
ประถมศึกษาปี่ที่ 5 อายุ   10 – 12+ ปี
มัธยมศึกษาปีที่ 1 อายุ  12 – 14+ ปี
มัธยมศึกษาปีที่ 2 อายุ  13 – 15+ ปี
มัธยมศึกษาปีที่ 3 อายุ  14 – 16+ ปี
กำหนดสอบ เดือนกันยายนหรือตุลาคม ของทุกปี

ทำไมต้องโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ 

  • ค่าเรียนไม่แพง โดยเฉลี่ยประมาณ 80,000 บาท ต่อปี
  • วิชาความรู้ได้มาพร้อมภาษาที่สอง “ภาษาอังกฤษ” และที่สาม “ภาษาจีน” และความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีหรือกีฬา
  • ระบบการศึกษาของสิงคโปร์ถูกจัดให้ติดอันต้นๆ ของโลก
  • การเรียนในระบบสิงคโปร์จะทำให้น้องๆ ซึมซับความมีระเบียบวินัยและกระตือรือร้นของนักเรียนสิงคโปร์
  • ความหลากหลายของหลักสูตรสิงคโปร์ เหมาะสำหรับทุกระดับความสามารถของนักเรียน
  • เรียนระดับกลางๆ ก็สามารถเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของสิงคโปร์ และหางานทำได้
  • โอกาสเข้าเรียนต่อ NUS มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ อันดับ 1 ในเอเชีย มอบทุนเรียนฟรีให้ถึง 50-70%

Zesprion เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนสิงคโปร์

Zesprion

วัตถุประสงค์ สำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้า รร.รัฐบาลสิงคโปร์ในระดับประถมศึกษาปีที่ 5 และ มัธยม 1-3
เริ่มเรียน มีนาคม และ มิถุนายน (20 /30 สัปดาห์)
วิชาที่เรียน คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษที่เป็นหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์
เวลาเรียน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9:00am – 12:00pm และ 13:00pm – 16:00pm (6 ชม.)
ค่าเรียน S$ 8,300 สำหรับระยะเวลา 20 สัปดาห์ –  S$ 12,500 สำหรับระยะเวลา 30 สัปดาห์
อื่นๆ  S$ 130 (ICA Processing fee and AEIS application fee)
จำนวน  7 – 15 คนเท่านั้น

*ค่าใช้จ่ายนี้รวม Course fee, material fee, and medical Insurance fee

ascensia logo เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนสิงคโปร์ เตรียมสอบโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์

Ascensia

วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้า รร.รัฐบาลสิงคโปร์ระดับประถมศึกษา 3-4-5 และ มัธยมศึกษา 1-2-3
เริ่มเรียน เทอมแรก: มกราคม – พฤษภาคม / เทอมสอง: มิถุนายน – ตุลาคม
อายุ ประถมศึกษา 3-4-5 : อายุระหว่าง 8 -12 ปี มัธยมศึกษา 1-2-3: อายุระหว่าง 12 -16 ปี
วิชาที่เรียน คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษที่เป็นหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์
เวลาเรียน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:45am – 16:00pm
ค่าเรียน S$ 8,515 สำหรับระยะเวลา 20 สัปดาห์ หรือ 1 เทอม
อื่นๆ  S$ 130 (ICA Processing fee )
จำนวน  10 – 15 คนเท่านั้น

*ค่าใช้จ่ายนี้รวม Course fee, S-AEIS & AEIS Application Fee, S-AEIS & AEIS Exam Fee, ICA Fee, Application fee

 

Share This