วันนี้เรามาคุยกันต่อ กับกิจกรรมในวันที่สอง สำหรับการมาเรียนภาษาอังกฤษ ในสิงคโปร์ นะครับ โดยเจ้าหน้าที่ I.E.P. จะทำการ Morning Call ในเวลา 6.00 น. เพื่อให้นักเรียนได้ทำธุระส่วนตัว และเตรียมตัวรับประทานอาหารเช้าในเวลา 7.00 น. หลังจากนั้น เราจะออกเดินทาง เพื่อไปยังสถาบันสอนภาษาอังกฤษ สิงคโปร์ ในเวลา 8.00 น. สำหรับนักเรียน ที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน ทางสถาบันจะมีการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักเรียนทุกๆคน เพื่อแบ่งแยกนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนตามปกติ โดยนักเรียนจะได้เรียนร่วมกับนักเรียนต่างชาติอื่นๆ เช่น เกาหลี จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น เป็นต้น โดยมีคุณครูชาวชาติ ทั้งคุณครูชาวตะวันตก และคุณครูชาวสิงคโปร์ ทั้งนี้ ในโครงการเรียนและเที่ยวที่สิงคโปร์ น้องๆนักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษ ในภาคเช้า 3 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. หลังจากหมดคาบเวลาเรียน เราจะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันภายในสถาบันสอนภาษา ….กิจกรรมในช่วงบ่าย ไกด์ชาวสิงคโปร์จะพานักเรียนทัศนศึกษาโดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมกิจกรรมนอกสถานที่ เริ่มต้นกันที่ City Tour – Raffles Statue รูปปั้น ท่านแรฟเฟิลส์ หรือ Sir Thomas Stamford Raffles ผู้ก่อตั้งเมืองสิงคโปร์ จากนั้นจะนำนักเรียนเดินเลียบแม่น้ำสิงคโปร์ (Singapore River) ไปยัง Merlion Park ที่ Marina Bay ปากอ่าวสิงคโปร์ ถ่ายรูปคู่กับสิงโตทะเล สัญลักษณ์ ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ได้มาสิงคโปร์ ต้องแวะมาถ่ายรูปด้วย เป็น Landmark สำคัญอันดับต้นๆ ของสิงคโปร์กันเลยทีเดียว เสร็จแล้วจะนำนักเรียนเดินไปชมโรงละคร Esplanade สถาปัตยกรรมหนามทุเรียน เป็นสถานที่แสดงผลงานทางศิลปะและจัดแสดงนิทรรศการ ทั้งในร่ม และกลางแจ้ง มีทั้งเก็บค่าเข้าชม และไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ในบางนิทรรศการ ถือเป็นอาคารที่แปลกตา และเป็นสัญลักษณ์ทางศิลปะอีกอย่างหนึ่งบนปากอ่าวสิงคโปร์ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนจะได้รับประทานอาหารเย็น และทำกิจกรรมตามอัธยาศัยภายในบริเวณ Costa Sand Resort……….Mr. IEP จะรีบกลับมาเล่าการเดินทางของน้องๆ ในวันที่ 3 ให้ฟังเร็วๆ นี้นะครับ

ซัมเมอร์สิงคโปร์2

Share This