Psb_3pic1

PSB Academy – เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนต่อมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์

ในปี พ.ศ. 2507 PSB Academy ได้ถูกจัดตั้งให้เป็นหน่วยงานอบรมทักษะความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรสิงคโปร์ให้สามารถพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้ตรงกับความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ ณ ขณะนั้น ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และจากจุดเริ่มต้นนี้เองทำให้ในปี พ.ศ. 2515 จากหน่วยงานเล็กๆ แห่งนี้ได้กลายเป็นภาคส่วนหนึ่งของคณะกรรมการพัฒนาผลิตผลแห่งชาติของสิงคโปร์ และนำมาซึ่งการก่อตั้งสถาบันที่จัดให้มีการเรียนการสอนขึ้นในที่สุด โดยถึงปัจจุบันนี้ PSB Academy ได้รวบรวมชื่อเสียงและคุณภาพในการสอนมาเป็นระยะเวลากว่า 50 ปี จึงทำให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ มีเครือข่ายพันธมิตรทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศมากมายหลากหลายสถาบัน เช่น Coventry University, Edinburgh Napier University, Loughborough University, University of London, UK และ University of Wollongong, the University of Western Australia, the University of Newcastle, Australia และด้วยเหตุนี้จึงมีจำนวนหลักสูตรให้เลือกถึง 80 หลักสูตร และด้วยประสบการณ์และคุณภาพของสถาบันที่ยาวนานกว่า 50 ปี จึงทำให้ PSB Academy ได้เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ได้มาตรฐานระดับสูง หรือ EduTrust 4 ปี จากสภาการศึกษาเอกชน และด้วยจำนวนนักศึกษากว่า 11,000 คน สามารถบ่งบอกคุณภาพการสอนของ PSB Academy ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

 

Psb_6pic

Education Pathway

Bridging:
ผู้สมัคร :

จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีผลคะแนนรวม GPA < 3.0

จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลคะแนนรวม GPA < 2.0

จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลคะแนนรวม GPA < 1.8

สอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียน
English for Academic Purpose แบ่งเป็น 4 levels (12 เดือน) : 2,675 S$ / level

Certificate courses (2 เดือน)

Diploma courses (12 เดือน) ** IELTS 5.5

Bachelor Degree

Without bridging:
ผู้สมัคร :

จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีผลคะแนนรวม GPA 3.0 >>

จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลคะแนนรวม GPA 2.0 >>

จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลคะแนนรวม GPA 1.8 >>

สอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียน

English for Academic Purpose แบ่งเป็น 4 levels (12 เดือน)

Diploma courses (9 เดือน) ** IELTS 6.0

Bachelor Degree

รายละเอียดหลักสูตร

Awarded by PSB Academy

 • English for Academic Purposes (EAP) หลักสูตร 12 เดือน / 4 Levels : ค่าหลักสูตร S$ 2,675. / Level
 • Certificate in Business Management หลักสูตร 2 เดือน : ค่าหลักสูตร S$ 1,926
 • Diploma in Business Administration (Bridging) หลักสูตร 12 เดือน : ค่าหลักสูตร S$ 11,559
 • Diploma in Business Administration (Without Bridging) หลักสูตร 9 เดือน : ค่าหลักสูตร S$ 9,630
 • Diploma in Tourism and Hospitality Management หลักสูตร 10 เดือน : ค่าหลักสูตร S$7,490
 • Diploma in Electrical Engineering หลักสูตร 16 เดือน : ค่าหลักสูตร S$16,253.30
 • Diploma in Mechanical Engineering หลักสูตร 16 เดือน : ค่าหลักสูตร S$ 16,253.30

 Awarded by University of Wollongong, AUSTRALIA

ค่าหลักสูตรสำหรับสาย Normal 3 ปี : S$ 44,683.20 / Direct Entry 2 ปี: S$ 34,668 / 16 เดือน : S$ 23,112

 • Bachelor of Commerce
 • Finance
 • Management
 • Marketing
 • Supply Chain Management

Awarded by University of Newcastle, Australia

ค่าหลักสูตรสำหรับสาย Normal 3 ปี : S$ 48,792 / Direct Entry 2 ปี: S$ 38,776.80 / 16 เดือน : S$ 25,851.20

 • Bachelor of Business (Management and Marketing)
 • Bachelor of Business (Marketing and Tourism)
 • Bachelor of Commerce (Accounting)
 • Bachelor of Communication (Public Relations and Journalism)
 • Bachelor of Information Technology
 • Bachelor of Engineering (Electrical) หลักสูตร 3 ปี ค่าเรียน 1,700,000 บาท
 • Bachelor of Engineering (Electronic) หลักสูตร 3 ปี ค่าเรียน 1,700,000 บาท

Awarded by Edinburgh Napier University, United Kingdom

       หลักสูตร 2 ปี (Hons) : S$ 35,245.50 / หลักสูตรปกติ16 เดือน : S$ 23,497.20

 • Bachelor of Arts (Hons) Festival and Event Management
 • Bachelor of Arts (Hons) Hospitality and Marketing Management
 • Bachelor of Arts (Hons) Hospitality and Tourism Management
 • Bachelor of Arts (Hons) Hospitality Management with Human Resource management
 • Bachelor of Arts (Hons) Tourism and Marketing Management
 • Bachelor of Arts (Hons) Tourism Management with Human Resource Management

       หลักสูตร 1 ปี : S$ 19,634.50

 • Master of Science Business Management (Entrepreneurship)
 • Master of Science Business Management (Human Resource Management)
 • Master of Science Business Management (Marketing)
 • Master of Science Business Management (Sales)
 • Master of Science International Business Management
Share This