เรียนภาษาที่แอลเอ (Los Angeles)

 

เรียนภาษาต่างประเทศ Kings  Kings – Los Angeles เรียนภาษาที่แอลเอ เรียนต่ออเมริกา

หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียน (USD) ค่าเรียน (Baht)
Beginners’ Intensive

28 lessons / สัปดาห์

4 สัปดาห์ $1,760 ฿58,080
8 สัปดาห์ $3,520 ฿116,160
12 สัปดาห์ $4,944 ฿163,152
Intensive English

28 lessons/ สัปดาห์

 

4 สัปดาห์ $1,628 ฿53,724
8 สัปดาห์ $3,256 ฿107,448
12 สัปดาห์ $4,536 ฿149,688
24 สัปดาห์ $8,160 ฿269,280
48 สัปดาห์ $16,320 ฿538,560
Diploma of English

28 lessons/ สัปดาห์

24 สัปดาห์ $7,344 ฿242,352
34 สัปดาห์ $10,128 ฿334,224
TOEFL iBT

35 lessons /สัปดาห์

4 สัปดาห์ $1,460 ฿48,180
12 สัปดาห์ $2,728 ฿90,024
Undergraduate Prep.    1 เทอม $5,787 ฿190,971
Graduate Prep.     1 เทอม $5,788 ฿190,971

 เรียนภาษาต่างประเทศ GEOS  SC Geos – Los Angeles เรียนต่อแอลเอ เรียนต่ออเมริกา

หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียน (USD) ค่าเรียน (Baht)
Intensive English

22.5 ชม./ สัปดาห์

30 lessons / สัปดาห์

8 weeks $2,590 ฿85,470
12 weeks $3,500 ฿115,500
20 weeks $5,950 ฿196,350
24 weeks $7,000 ฿231,000
  36 weeks $10,500 ฿346,500
  48 weeks $14,000 ฿462,000

เรียนภาษาต่างประเทศ EC        EC – Los Angeles เรียนภาษาที่แอลเอ เรียนต่ออเมริกา

หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียน (USD) ค่าเรียน (Baht)
Intensive English

22.5 ชม./สัปดาห์

4 สัปดาห์ $1,640 ฿54,120
8 สัปดาห์ $2,992 ฿98,736
12 สัปดาห์ $4,488 ฿148,104
20 สัปดาห์ $7,480 ฿246,840
24 สัปดาห์ $9,000 ฿297,000
48 สัปดาห์ $18,000 ฿594,000
English for work 4 สัปดาห์ $1,640 ฿54,120
8 สัปดาห์ $2,992 ฿98,736
12 สัปดาห์ $4,488 ฿148,104
TOEFL Preparation

30 lessons / สัปดาห์

22.5 ชม./ สัปดาห์

4 สัปดาห์ $1,640 ฿54,120
8 สัปดาห์ $2,992 ฿98,736
12 สัปดาห์ $4,488 ฿148,104
20 สัปดาห์ $7,480 ฿246,840

*อัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน 1 USD = 33 Baht

Share This