เรียนภาษาที่บอสตัน เรียนต่อบอสตัน

 

เรียนภาษาต่างประเทศ EC EC – Boston เรียนภาษาที่บอสตัน เรียนต่อบอสตัน

หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียน (USD) ค่าเรียน (Baht)
Intensive English

22.5 ชม./สัปดาห์    

4 สัปดาห์ $1,604 ฿52,932
8 สัปดาห์ $2,920 ฿96,360
12 สัปดาห์ $4,380 ฿144,540
20 สัปดาห์ $7,300 ฿240,900
24 สัปดาห์ $8,760 ฿289,080
48 สัปดาห์ $17,520 ฿578,160
English for work   4 สัปดาห์ $1,604 ฿52,932
8 สัปดาห์ $2,920 ฿96,360
12 สัปดาห์ $4,380 ฿144,540
IELTS / TOEFL Preparation

30 lessons / สัปดาห์

22.5 ชม./ สัปดาห์ 

4 สัปดาห์ $1,604 ฿52,932
8 สัปดาห์ $2,920 ฿96,360
12 สัปดาห์ $4,380 ฿144,540
20 สัปดาห์ $7,300 ฿240,900

เรียนภาษาต่างประเทศ GEOS GEOS – Boston เรียนภาษาที่บอสตัน

หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียน (USD) ค่าเรียน (Baht)
Intensive English

30 lessons /สัปดาห์

22.5 ชั่วโมง /สัปดาห์

 

6 weeks $1,850 ฿61,050
8 weeks $2,590 ฿85,470
12 weeks $3,500 ฿115,500
20 weeks $5,950 ฿196,350
24 weeks $7,000 ฿231,000
36 weeks $10,500 ฿346,500
48 weeks $14,000 ฿462,000

 เรียนภาษาต่างประเทศ Kings  Kings – Boston เรียนภาษาที่บอสตัน

หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียน (USD) ค่าเรียน (Baht)
Beginners’ Intensive

(28 lessons / สัปดาห์) 

4 สัปดาห์ $1,760 ฿58,080
8 สัปดาห์ $3,520 ฿116,160
12 สัปดาห์ $4,944 ฿163,152
Intensive English

(28 lessons/ สัปดาห์)   

4 สัปดาห์ $1,628 ฿53,724
8 สัปดาห์ $3,256 ฿107,448
12 สัปดาห์ $4,536 ฿149,688
24 สัปดาห์ $8,160 ฿269,280
48 สัปดาห์ $16,320 ฿538,560
Diploma of English

(28 lessons/ สัปดาห์)

24 สัปดาห์ $7,344 ฿242,352
34 สัปดาห์ $10,128 ฿334,224
TOEFL iBT       

(35 lessons /สัปดาห์)

4 สัปดาห์ $1,460 ฿48,180
12 สัปดาห์ $2,728 ฿90,024
Undergraduate Prep.
1 เทอม $5,787 ฿190,971
Graduate Prep.    
1 เทอม $5,788 ฿190,971

เรียนภาษาต่างประเทศ LaL Lal – Boston เรียนภาษาที่บอสตัน

หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียน (USD) ค่าเรียน (Baht)
Intensive English

30 lessons /สัปดาห์

22.5 ชั่วโมง/สัปดาห์

 

4 weeks $1,540 50,820 THB
8 weeks $2,555 84,315 THB
12 weeks $3,450 113,850 THB
24 weeks $6,700 221,100 THB

*อัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน  1 USD =  33 Baht

 

Share This