เรียนภาษาที่นิวยอร์ค เรียนต่อนิวยอร์ค

logo_zoni Manhattan Zoni – Manhattan เรียนภาษาที่นิวยอร์ค

หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียน (USD) ค่าเรียน (Baht)
Premium Intensive English

20 ชม. / สัปดาห์

จ-ศ 8:30am – 12:30pm

4 สัปดาห์ $1,156 ฿38,148
8 สัปดาห์ $2,072 ฿68,376
12 สัปดาห์ $2,820 ฿93,600
24 สัปดาห์ $5,016 ฿165,528

เรียนภาษาต่างประเทศ EC EC – New York เรียนต่อนิวยอร์ค

หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียน (USD) ค่าเรียน (Baht)
Intensive English

22.5 ชม./สัปดาห์

4 สัปดาห์ $1,764 ฿58,212
8 สัปดาห์ $3,240 ฿106,920
12 สัปดาห์ $4,860 ฿160,380
20 สัปดาห์ $8,100 ฿267,300
24 สัปดาห์ $8,424 ฿277,992
48 สัปดาห์ $16,848 ฿555,984
English for work 4 สัปดาห์ $1,764 ฿58,212
8 สัปดาห์ $3,240 ฿106,920
12 สัปดาห์ $4,860 ฿160,380
TOEFL Preparation

30 lessons / สัปดาห์

22.5 ชม./ สัปดาห์

4 สัปดาห์ $1,764 ฿58,212
8 สัปดาห์ $3,240 ฿106,920
12 สัปดาห์ $4,860 ฿160,380
20 สัปดาห์ $8,100 ฿267,300

 เรียนภาษาต่างประเทศ ILSC ILSC – New York เรียนภาษาที่นิวยอร์ค

หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียน (USD) ค่าเรียน (Baht)
Full Time Intensive

28 lessons – 23 ชม. /สัปดาห์

M – Thu: 9am – 3pm

Fri: 9am – 12:30pm

4 weeks $1,280 ฿42,240
8 weeks $2,560 ฿84,480
12 weeks $3,420 ฿112,860
24 weeks $6,480 ฿213,840
36 weeks $9,720 ฿320,760
48 weeks $12,960 ฿427,680

เรียนภาษาต่างประเทศ GEOS SC GEOS – New York เรียนภาษาที่นิวยอร์ค

หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียน (USD) ค่าเรียน (Baht)
Intensive English

23 ชม. /สัปดาห์

30 lessons /สัปดาห์

 

6 weeks $2,000 ฿66,000
8 weeks $2,800 ฿92,400
12 weeks $3,800 ฿125,400
20 weeks $6,460 ฿213,180
24 weeks $7,600 ฿250,800
36 weeks $11,400 ฿376,200
48 weeks $15,200 ฿501,600

เรียนภาษาต่างประเทศ St Giles St.Giles – New York เรียนภาษาที่นิวยอร์ค

หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียน (USD) ค่าเรียน (Baht)
General English
22 lessons /สัปดาห์

18 ชั่วโมง /สัปดาห์

9:00am – 13:00pm

4 weeks $1,252 ฿41,316
8 weeks $2,408 ฿79,464
12 weeks $3,468 ฿114,444
20 weeks $5,140 ฿169,620
28 lessons /สัปดาห์

23 ชั่วโมง /สัปดาห์

09:00am – 03:50pm

4 weeks $1,400 ฿46,200
8 weeks $2,736 ฿90,288
12 weeks $3,900 ฿128,700
20 weeks $5,690 ฿187,740
International Semester Course (ISC)
22 lessons /สัปดาห์

18 hrs. /week (09.00am – 01.00pm)

28 lessons / week

23 hrs./week (9:00am – 03:50pm)

24 weeks $5,084 ฿167,772
36 weeks $7,490 ฿247,170
24 weeks $5,455 ฿180,015
36 weeks $7,873 ฿259,809
TOEFL Preparation
22 lessons / สัปดาห์

09:00am – 01:00pm

18 ชั่วโมง /สัปดาห์

4 weeks $1,252 ฿41,316
8 weeks $2,408 ฿79,464
12 weeks $3,468 ฿114,444
20 weeks $5,140 ฿169,620
28 lessons /สัปดาห์

09:00am – 03:50pm

23 ชั่วโมง /สัปดาห์

4 weeks $1,400 ฿46,200
8 weeks $2,736 ฿90,288
12 weeks $3,900 ฿128,700
20 weeks $5,680 ฿187,740
General English plus English for Business (20 General English + 8 Business English lessons)
28 lessons / week

23 hrs. / week

09:00am – 03:50pm

4 weeks $1,400 ฿46,200
8 weeks $2,736 ฿90,288
12 weeks $3,900 ฿128,700
20 weeks $5,680 ฿187,740

 

Share This