เรียนภาษาญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น (เรียนภาษาในกรุงโตเกียว2)

หลักสูตรเรียนภาษาญี่ปุ่น กับ TCJ เป็นหลักสูตรที่นักเรียนจะได้วีซ่านักเรียนและใช้เวลาเรียนภาษาที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 1 – 2 ปี โดยหลักสูตรแบ่งออกเป็น 4 ทักษะในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น (ฟัง / พูด / อ่าน และเขียน) อย่างสมดุล เพื่อให้สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง
ระยะเวลาของหลักสูตร                  : 1 – 2 ปี
ช่วงเวลารับสมัคร                          : มค. / เมย. / กค. / ตค.
ระดับชั้นเรียน                               : 8 ชั้น (ระดับต้น I-II , ระดับกลาง I – III , ระดับสูง I – II และระดับเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย)

สำหรับหลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรภาคฤดูร้อน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนการสนทนา ซึ่งจะเป็นการสอนภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน (ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน) นักเรียนจะได้ฝึกการพูดภาษาญี่ปุ่นในหลายๆสถานการณ์ เช่น ในรถไฟ ในร้านอาหาร การซื้อของ เป็นต้น มีกิจกรรมนอกหลักสูตรจัดขึ้นสัปดาห์ละครั้ง เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสการใช้ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์จริง โดยเป็นการสมัครเรียนภาษาญี่ปุ่น ในโครงการ Summer Camp 2017 แต่สำหรับนักเรียนที่ต้องการเดินทางไปเรียนและหาประสบการณ์ตรงในการเรียนภาษาญี่ปุ่น สามารถสมัครในโครงการหลักสูตรระยะสั้น เริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ระยะเวลาตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป
หอพักหรือ ที่พักกับครอบครัวชาวญี่ปุ่น TCJ สามารถจัดหาหอพักนักเรียน หรือที่พักกับครอบครัวชาวญี่ปุ่น (Homestay) สำหรับนักเรียน โดยราคาค่าเช่าห้องสำหรับหอพักนักเรียน เริ่มต้นที่ประมาณ 30,000 เยน ต่อเดือน เป็นหอพักที่สถาบันสอนภาษา TCJ ได้คัดสรรมาอย่างดีสำหรับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ ตั้งอยู่ใกล้โรงเรียน มีความสะอาด สะดวกและปลอดภัย สำหรับนักเรียนที่ต้องการพักกับ Host หรือครอบครัวชาวญี่ปุ่น ราคาเริ่มต้นประมาณ 3,500 เยน ต่อวัน หรือประมาณ 105,000 เยน ต่อเดือน หรือถ้านักเรียนมีเพื่อนหรือครอบครัวพักอาศัยอยู่ในญี่ปุ่น จะพักกับบุคคลเหล่านั้นก็ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ www.iep-study.com

Tel. 02 117 – 4166

Share This