ทำความรู้จักแคนนาดา

แคนาดาเป็นประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง ประเทศแคนาดาให้ความสำคัญต่อการศึกษามาก และมีสถานศึกษาชั้นหนึ่ง แคนาดาใช้จ่ายเงินต่อคนในด้านการศึกษามากกว่าประเทศอื่น ๆ ในกลุ่ม G-8 และเป็นประเทศอันดับที่ 3 ที่เป็นสมาชิกขององค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนา (โออีซีดี) ปริญญาจากมหาวิทยาลัยในแคนาดาเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล และนักศึกษาต่างชาติที่จบการศึกษา จากมหาวิทยาลัยของแคนาดา มักจะประสบความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน

คุณภาพชีวิตสูง

ชาวแคนาดามีมาตรฐานของคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับที่ดีที่สุดในโลก ชาวแคนาดาเกือบ 70 เปอร์เซ็นต์มีบ้านเป็นของตนเอง และ มีทรัพย์สินถาวร เช่น รถยนต์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า โทรทัศน์ โทรศัพท์ และวิทยุ ประเทศแคนาดามีระบบประกันสุขภาพและประกันสังคมที่แพร่หลายและมีมาตรฐาน แคนาดาได้พัฒนาสื่อต่างๆ สิ่งบันเทิงและศิลปะอื่นๆ เป็นอย่างดี ชาวแคนดาต่างภูมิใจในระบบการกระจายเสียงที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่มีกิตติศัพท์ว่าขึ้นชื่อทั่วโลก ระบบดังกล่าวประกอบด้วยสถานีวิทยุ AM และ FM มากกว่า 1000 สถานี และสถานีโทรทัศน์ 719 สถานีที่พร้อมให้บริการมอบความบันเทิงและให้สาระแก่ผู้ชมและผู้ฟัง

สิ่งแวดล้อมที่อบอุ่น

แคนาดาเป็นประเทศของผู้อพยพ จึงมีขนบธรรมเนียมประเพณีและนโยบายส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ประชากรจากเกือบทุกเชื้อสายทั่วโลกอาศัยอยู่ในแคนาดา จึงเป็นผลให้แคนาดามีอาหารของชนหลายเชื้อชาติ และกิจกรรมสันทนาการของชนชาติจากวัฒนะธรรมที่หลากหลายนั้นๆ นอกจากนี้มีสโมสร กลุ่มย่อย และสมาคมของประชากรจากหลากหลายเชื้อชาติซึ่งสามารถเข้าร่วมได้อย่างง่าย อาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ที่สถานศึกษาสามารถช่วยเหลือนักศึกษาให้เข้าไปรู้จัก กับกลุ่มประชากรเหล่านี้ได้

ในย่านใจกลางเมืองใหญ่ๆ ทุกแห่งมีห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ ห้องแสดงภาพ และพิพิธภัณฑ์มากมาย นอกจากนี้เมืองต่างๆ ในแคนาดายังมีสวนสาธารณะ สวนดอกไม้และชายหาดสาธารณะ พร้อมทั้งกีฬาและสันทนาการชั้นเยี่ยมอีกด้วย

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงาม
นักศึกษาที่มาเรียนต่อที่แคนาดา จะพบกับสภาพแวดล้อมที่สวยที่สุด และคงความงดงามตามธรรมชาติได้มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก แคนาดายังเป็นประเทศที่มีสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย และมีกิจกรรมกลางแจ้งมากมาย เริ่มจากชายฝั่งที่เขียวขจีของมณฑลบริติช โคลัมเบีย เทือกเขาร็อคกี้ขนาดใหญ่ที่มณฑล อัลเบอร์ต้า ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ ของทุ่งหญ้าแพร์รี่ จนถึง “ดินแดนแห่งน้ำตาลเมเปิ้ล” ที่ทะเลสาบทั้งห้า และเซนต์ลอเรนซ์ ไปจนถึงแถบเชิงเขา และชายฝั่งอันงดงามของมณฑลในแถบฝั่งแอตแลนติค
ความปลอดภัยสูง
แคนาดามีชื่อเสียงในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสูง มีความสงบสุขในสังคม มีอัตราการก่ออาชญากรรมต่ำมาก และยังคงมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นศกที่ 1990. จากผลการรายงานจากกรมตำรวจในปี 1997 ถึงอัตราการก่ออาชญากรรมของชาวแคนาดาลดลง 5% เป็นเวลา 6 ปีติดต่อกันมา ซึ่งแตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดาให้การดูแลอย่างเข้มงวด โดยไม่มีการอนุญาติในการพกพาอาวุธแต่อย่างใด
ประเทศแห่งเทคโนโลยีชั้นสูง

แคนาดาเป็นผู้นำทางด้านต่างชาติในด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และมีชื่อเสียงทั่วโลกในด้านต่างๆ เช่น โทรคมนาคม การคมนาคม วิศวกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบิน การคมนาคมชุมชน ไมโครอีเล็คทรอนิกส์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ซอฟท์แวร์ระดับสูง กระแสไฟฟ้าพลังน้ำ และพลังงานนิวเคลียร์ เลเซอร์ และออฟโตอิเล็คทรอนิกส์ เทคโนโลยีชีวภาพ กระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม วิทยาศาสตร์กายภาพ และอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมทางทะเล

จุดเด่นชองอุตสาหกรรมการโทรคมนาคมประกอบด้วย เคเบิล เทเลโกล๊บ แคนแทท 3 ซึ่งเป็นชนิดเดียวของโลกที่รองรับการสื่อสารความเร็วสูงมัลติมีเดียข้ามสมุทร ความร่วมมือภาคีสเต็นเตอร์ ของบริษัทโทรศัพท์หลายแห่ง ได้ลงทุนถึง 8000 ล้านดอลลาร์ เพื่อที่จะให้เป็นวิวัฒนาการล่าสุดของเทคโนโลยี่บรอดแบนด์ถึง 80% ของบ้านที่พักอาศัยในแคนาดา แคนาดาเป็นประเทศแรกๆที่รู้ความต้องการเชื่อมโรงเรียนและห้องสมุดกับอินเตอร์เน็ตและโปรแกรมเน็ตของโรงเรียนได้รับการยอมรับทั่วโลก แคนาดาเป็นประเทศแรกของโลกที่เชื่อมโรงเรียนและห้องสมุดกับถนนแห่งข้อมูล

ประเทศที่มีภาษาราชการ 2 ภาษา

แคนาดาเป็นประเทศที่มีภาษาราชการสองภาษาคือภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ประชากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75) ของชาวแคนาดาที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสอาศัยอยู่ที่ควิเบค Quebec อ้างถึงการสำรวจประชากรในปี ค.ศ. 1991 ร้อยละ 82 ของประชากรชาวควิเบคใช้ภาษาฝรั่งเศษเป็นภาษาแม่ และร้อยละ 83 ของประชากรชาวควิเบคใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาพูดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั่วโลกคาดว่ามีมากกว่า 100 ล้านคนที่พูดภาษาอังกฤษ และมากกว่า 250 ล้านคน ที่พูดภาษาฝรั่งเศส เนื่องจากแคนาดาเป็นชาติที่พูดสองภาษา เรามีโปรแกรมภาษาทั้งอังกฤษ (ESL) และฝรั่งเศส (FSL) หลากหลาย สำหรับนักเรียนที่อยากเรียนภาษาใดภาษาหนึ่งหรือทั้งสองภาษา

เครดิตจาก http://www.studycanada.ca/thailand/whycanada.htm

arbutus-college เรียนต่อแคนนาดา เรียนต่อแวนคูเวอร์

Why Arbutus College? ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานรัฐที่ควบคุมดูแลคุณภาพของสถาบันการศึกษาในรัฐบริติชโคลัมเบีย ดังนี้

ptib Arbutus College ได้รับประกาศนียบัตรการรับรองจาก PTIB (Private Training Institution Branch) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมสถาบันการศึกษาเอกชนที่เปิดหลักสูตรการอบรมการทำงานควบคู่กับการเรียน โดย PTIB จะเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรการเรียนการสอน และการฝึกอบรมการทำงานที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียน
EQA_shadow Arbutus College ได้รับการประกันคุณภาพการศึกษาของรัฐ British Columbia B.C. (Education Quality Assurance – EQA) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่ดูแลการดำเนินงานของสถาบันการศึกษาในรัฐบริติชโคลัมเบีย ให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนและหลักสูตรการฝึกงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานของ EQA

ทำความรู้จัก Arbutus College
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดา เพียงเดินออกจากวิทยาลัย ก็จะได้พบกับร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้า  และความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะของเมืองแวนคูเวอร์  Arbutus อยู่ห่างสถานีรถไฟฟ้าเพียง 2 นาทีเท่านั้น

หลักสูตรที่เปิดสอน @Arbutus College

เรียนและฝึกงานที่แคนนาดา Arbutus College เรียนภาษาที่แวนคูเวอร์

1. Certificate ระยะเวลา 3 เดือน ค่าเรียน CAD 4,360  (฿118,000)

เป็นหลักสูตร 3 เดือน สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต้องการสร้างความมั่นใจก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้เรียนจะได้เพิ่มทักษะที่จำเป็นในการทำงาน การสื่อสารภายในองค์กร และการทำงานเป็นระบบทีม

2. Diploma ระยะเวลา 6 เดือน + Co – Op Diploma การทำงานในบริษัท 6 เดือน ได้รับค่าตอบแทน ค่าเรียน ฿257,600

เป็นการเรียนทฤษฏี ระยะเวลา 6 เดือน (Academic Studies) + Co-Op Diploma การทำงานจริงในแคนนาดา ระยะเวลา 6 เดือน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอากาสนำความรู้ที่ได้เรียนในหลักสูตรนี้ เช่น การจัดการ การสื่อสารในเชิงธุรกิจ หลักเศรษฐศาสตร์ รวมถึงความรู้ทางด้านการค้าระหว่างประเทศ หลักกฏหมาย และการตลาด มาประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงในบริษัทท้องถิ่นของแคนนาดา

3. Honors Diploma 12 เดือน + Co – Op Diploma การทำงานในบริษัท / โรงแรม 12 เดือน ได้รับค่าตอบแทน ค่าเรียน ฿465,000

เป็นการเรียนทฤษฏี ระยะเวลา 12 เดือน + Co-Op Diploma ที่เน้นการทำงานในสายงานที่เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิชาที่ผู้เรียนจะต้องเรียนจะมีความหลากหลายและครอบคลุมในทุกตำแหน่งงานยิ่งขึ้น

 เลือกเรียนในสาขาวิชาที่มีความสนใจ หรือสา่ขาวิชาที่ตรงกับสายงานที่ต้องการได้ใน 5 สาขาวิชาดังนี้ : 

  • Business Management
  • Hospitality Management
  • Marketing
  • International Trade
  • Translation & Interpreting

คุณสมบัติผู้สมัคร:  1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี    2. มีผลคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS 5.0Comox Valley

คลิกดูรายละเอียด โรงเรียนมัธยมในแคนนาดา – โครงการซัมเมอร์ภาษาอังกฤษในแคนนาดา

1. Cumberland Community School

2. Georges P. Vanier Secondary School

3. Highland School

4. Lake Trail Middle School

5. Mark R. Isfeld Secondary School

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เรียนต่อแคนนาดา

4 + 4 =

Share This