เรียนต่อเยอรมัน เรียนปริญญาตรีที่เยอรมัน เรียนปริญญาโทที่เยอรมัน
 

เรียนต่อเยอรมัน เรียนปริญญาตรีเยอรมัน เรียนปริญญาโทที่เยอรมัน 

เรียนต่อเยอรมัน EAH Jena

Ernst Abbe Hochschule Jena University of Applied Sciences (EAH – Jena) เมืองเยน่าตั้งอยู่ใจกลางประเทศเยอรมนี เป็นเมืองแห่งมหาวิทยาลัย เต็มไปด้วยนักศึกษาท้องถิ่นและนักศึกษาต่างชาติ เยนาเป็นเมืองเล็กๆที่บรรยากาศดี ที่ผสมผสานไปด้วยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่เก่าแก่กับอาคารและสิ่งปลูกสร้างสร้างสมัยใหม่ EAH Jena ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำมากมายในยุโรปในการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเปิดหลักสูตรการสอนที่หลากหลายทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยแบ่งเป็น 9 สาขาวิชา ปัจจุบันมหาวิทยาลัย Jena มีนักศึกษาทั้งหมด 4,611 คน โดยเป็นนักศึกษาต่างชาติจำนวน 746 คน มีจำนวนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ๆ เกี่ยวข้อง 445 คน ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วยอาคารเรียน และอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย รวมถึงมีหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

 

เรียนต่อเยอรมัน iep-study.com

 

เรียนต่อเยอรมัน เรียนภาษาที่เยอรมัน

 

 Apply now… สมัครเรียน 

ขั้นตอนแรก:  โดยทั่วไปผู้ที่ต้องการเรียนต่อเยอรมัน จะต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาเยอรมัน เนื่องจากหลักสูตรการเรียนส่วนใหญ่เป็นภาษาเยอรมัน สำหรับ EAH Jena ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนเรียนภาษาเยอรมันขั้นต่ำ 30 สัปดาห์ เพื่อเตรียมสอบวัดระดับ TestDaF ดูรายละเอียดหลักสูตรภาษาเยอรมันเพื่อการเรียนต่อมหาวิทยาลัยรัฐในเยอรมัน 

German Intensive 18 weeks (A2 – B1)  >>  Pathway Germany B2 (9 weeks)  >>  TestDaF – Exam Preparation 3 weeks

ค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร:  4,324 EUR รวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ ไม่รวมที่พัก

German Intensive Course for (A2 – B1) 18 สัปดาห์    

 Pathway Germany B2 & TestDaF Exam Preparation 12 สัปดาห์             

 Registration Fee

 EAH Jena Conditional LOA

 Letter of Acceptance (LOA) for visa application

 Shipping Fee for the Original LOA    

                                                                                                                     

ขั้นตอนที่สอง:

การสอบวัดระดับ TestDaF โดยทั่วไปหลังจบหลักสูตร ผู้สมัครจะสอบได้ที่ระดับ 4 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยรัฐเยอรมัน

ค่าใช้จ่าย: เฉพาะค่าสอบ TestDaF จำนวน 175 EUR

ขั้นตอนที่สาม:  

เริ่มเรียน Foundation Course ที่มหาวิทยาลัย Jena เป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากนั้น จึงเริ่มเรียนในระดับชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัย 

ค่าใช้จ่าย: เฉพาะค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย เทอมละ 120 EUR และค่าที่พักนักศึกษา 
 

คณะที่มหาวิทยาลัย EAH Jena เปิดสอนในระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Studies)

Bachelor of Engineering (B.Eng) : 

 • Automation Engineering 
 • Information Technology International 
 • Biotechnology
 • Electrical Engineering (Majoring in: Automation Engineering, Communication and Media Technology, Computer Engineering)
 • Laser and Optotechnologies
 • Materials Engineering
 • Mechanical Engineering
 • Mechatronics
 • Medical Engineering
 • Optoelectronics
 • Precision Engineering

Bachelor of Science (B.Sc.)

 • Business Administration & Engineering (Industry)
 • Business Administration & Engineering (Information Technology)
 • E-Commerce
 • Environmental Engineering
 • Environmental Engineering and Development
 • Optometry / Ophthalmic Optics
 • Physics Engineering 

Bachelor of Arts (B.A.)

 • Business Administration
 • Business Information Systems 
 • Social Work
คณะที่มหาวิทยาลัย EAH Jena เปิดสอนในระดับปริญญาโท (Master Studies)

Master of Science

 • Business Administration & Engineering 
 • Miniaturised Biotechnology
 • Optometry / Vision Science
 • Pharmaceutical Biotechnology
 • Scientific Instrumentation

Master of Engineering

 • Laser and Optotechnologies
 • Materials Engineering
 • Mechanical Engineering
 • Mechatronics
 • Medical Engineering
 • Space Electronics
 • System Design

Master of Arts 

 • General Management
 • Social Work
 Cost of Living in Jena ค่าครองชีพของนักศึกษาในเยอรมัน เฉลี่ย 800 EUR ต่อเดือน  
 • ค่าเช่าบ้านและค่าน้ำค่าไฟ รายเดือน 298 EUR 
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 165 EUR
 • ค่าเสื้อผ้า  52 EUR
 • ค่าอุปกรณ์การเรียน 30 EUR
 • ค่ารถขนส่งสาธารณะ 82 EUR
 • ค่าประกันสุขภาพ 66 EUR
 • ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต 33 EUR
 • ค่ากิจกรรม กีฬาและอื่นๆ  68 EUR

 

 ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคอร์สเรียนภาษาเยอรมัน ที่ประเทศเยอรมัน 

>> เรียนภาษาเยอรมันที่มิวนิค
>> เรียนภาษาเยอรมันที่แฟรงก์เฟิร์ต 

 

Share This