เรียนต่ออินเดีย เรียนอินเดีย

ทำไมต้องเรียนต่ออินเดีย ??

 

เรียนต่อที่อินเดีย ประเทศซึ่งเป็นดินแดนแห่งอารยธรรมและวัฒนธรรมอันเก่าแก่กว่า 5,000 ปี แต่สิ่งที่น่าสนใจไปกว่าวัฒนธรรมและอารธรรมอันเก่าแก่นั่นก็คือ เหตุใดวัฒนธรรมนั้นได้มีการสืบต่อและการดำรงอยู่ยาวนานมาหลายพันปี ประวัติศาสตร์ และการเมืองอินเดีย เพิ่งได้รับรู้ความมีอิสระเสรีภาพ ปลดจากการเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษได้เพียงหกสิบกว่าปีเท่านั้น ในช่วงที่อินเดียอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ ก็ถูกเอารัดเอาเปรียบทั้งทางด้านทรัพยากรทุกประเภท แต่สิ่งที่อินเดียทำให้มวลมนุษยชาติได้ประหลาดใจ ก็คือ การพัฒนาประเทศและบุคลากรอย่างรวดเร็ว ดังที่ประจักษ์ต่อสายตาทุกคู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะถูกค้นหาในเนื้อหาต่อไป

 


 

 

นักศึกษาที่เรียนต่ออินเดีย นอกจากความรู้ทางวิชาการที่อินเดียถือเป็นศูนย์รวมแห่งศาสตร์และศิลป์ ปรัชญาความรู้ ภาษาโบราณ และการศึกษา ไม่ใช่เฉพาะความรู้โบราณในอดีตที่ถูกสืบทอดมาถึงปัจจุบัน อินเดียกำลังกลายมาเป็นผู้นำเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมไปถึงวิทยาการทางการแพทย์ ที่ทำให้ทุกประเทศจับตามอง นอกจากนั้น อินเดียกำลังสร้างชื่อเสียงใหม่ด้วยการเป็นเจ้าเทคโนโลยีแห่งอวกาศ ซึ่งที่ผ่านมาอินเดียสามารถออกแบบการสร้าง การยิง จรวดและดาวเทียม ได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยังเป็นผู้รับจ้างออกแบบและผลิตให้กับชาติตะวันตกด้วยซ้ำไป ซึ่งในปัจจุบันอินเดียถือว่าเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับที่ 4 ของโลก และกำลังจะแซงญี่ปุ่นขึ้นเป็นอัน 2 ของภูมิภาคเอเชีย

ไม่เพียงแต่ เทคโนโลยีชั้นสูงเท่านั้น แต่อินเดียยังคงให้ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการประหยัดพลังงาน และการหาพลังงานทดแทนต่างๆ ซึ่งเป็นภูมิความรู้มาแต่บรรพบุรุษ คือการนำมูลวัวมาเป็นเชื้อเพลิงในการทำอาหารรวมไปถึงการใช้ฉาบทาฝาบ้าน รวมไปถึงการพัฒนาน้ำมันที่มาจากพืชและโฮโดรเจน อีกทั้งการวางมาตรการพัฒนาด้านพลังทดแทน เช่น พลังงานน้ำ ลม แสงอาทิตย์ ซึ่งรัฐบาลได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถ และการพัฒนาวิจัย ด้านเกษตรกรรม อุสาหกรรมอาหาร และเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารไว้แล้ว ด้วย ยังไม่รวมถึง ยารักษาโรค ซึ่งอินเดียได้วางเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมยาที่มาจากธรรมชาติ ดังนั้น เทคโนโลยีสมัยใหม่จึงถูกนำมาใช้ในการพัฒนาด้านยาและสมุนไพรในการรักษาโรค

 

เรียนต่ออินเดียดีไหม สำหรับนักศึกษาไทย

 

 

 

ในปัจจุบันนั้นนักศึกษาไทยมีแนวคิดที่เปลี่ยนจากเดิมมากเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศ โดยไม่คิดว่าการเรียนต่อต่างประเทศเป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไป เนื่องจากการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศต่างๆ รวมถึงงบประมาณในการเรียนในบางประเทศที่ใกล้เคียงการเรียนต่อในประเทศไทย เช่น การเรียนต่อที่อินเดีย นักศึกษาไทยมีความเข้าใจในวัฒนธรรมและระบบการศึกษาของอินเดียมากขึ้น รวมถึงการที่เปิดเขตการค้าเสรีอาเซี่ยน (ASEAN Free Trade Area) ที่เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้นักศึกษาไทยให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษมากขึ้น โดยทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทยที่พยายามส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาพยายามให้นักเรียน นักศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างความได้เปรียบทางการค้าระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นจึงทำให้การเรียนต่ออินเดียกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุ้มค่าของนักศึกษาไทย ค่าเรียนสำหรับการเรียนต่อในอินเดียไม่สูง ค่าครองชีพต่ำ ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนและชีวิตประจำวัน เช่น การเรียนต่อมหาวิทยาลัยในอินเดีย ค่าเรียนเริ่มต้นเพียงเทอมละ 27,000 บาท หรือปีละ 54,000 บาทเท่านั้น และหลักสูตรปริญญาที่อินเดียใช้ระยะเวลาเพียง 3 ปี

 

มหาวิทยาลัยในเมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย

 

Christ University มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของอินเดีย ในสาขา IT และ BBA คลิกดูค่าเรียน

 

 

 

Share This