” ทำไมต้องเรียนต่อที่สเปน UCAM “

1. ค่าเรียนไม่แพง ป.ตรี ปีละ €4,800 หรือ 182,400 บาท
2. ค่าครองชีพในเมือง Murcia ไม่สูง เฉลี่ยเดือนละ €500 หรือ 19,000 บาท สำหรับที่พัก อาหาร การเดินทาง ฯ
3. เมือง Murcia เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 7 ของสเปน การเดินทางภายในเมืองสะดวกสบายด้วย Tram และ Bus
4. สภาพอากาศที่อบอุ่นตลอดปี ไม่หนาวหรือร้อนจนเกินไป อุณหภูมิเฉลี่ย 15 C
5. เลือกเรียนได้ทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษ และภาษาสเปน
6. ภาษาสเปนเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเป็นอับดับที่ 2 รองจากภาษาอังกฤษ 

Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1996 ตั้งอยู่ทางใต้ของสเปนในเมือง Murcia ที่มีสภาพอากาศที่อบอุ่น ไม่หนาวหรือร้อนจนเกินไป ในปัจจุบัน UCAM มีจำนวนนักศึกษาถึง 15,000 คน และคณะอาจารย์ 1,000 คน โดยสาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี – ปริญญาเอก มีทั้งหลักสูตรภาษาสเปนและหลักสูตรภาษาอังกฤษ

Bachelor Degree in English Program หลักสูตรปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ

ปริญญาตรี ระยะเวลา ค่าเรียน /ปี เริ่มเรียน
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
Bachelor of Business Administration (BBA)    
4 ปี €6,000 (228,000 บาท) October
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
Bachelor’s in Modern Languages (German, French) 
4 ปี  €4,800 (182,400 บาท)  October
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
Bachelor’s in Tourism Management
4 ปี €5,000 (190,000 บาท)  October
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
Bachelor’s in Pharmacy
5 ปี €9,000 (342,000 บาท)  October
สาขาวิชาทันตแพทย์
Bachelor’s in Dentistry
5 ปี €13,000 (494,000 บาท) October
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
Bachelor of Physical Activity and Sport Sciences
4 ปี   €6,000 (240,000 บาท) October

 

Master Degree in English Program หลักสูตรปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษ

ปริญญาโท ระยะเวลา ค่าเรียน /ปี เริ่มเรียน
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
Master of Business Administration (MBA)
1 ปี €8,900 (356,000 บาท) November
สาขาวิชาบริหารจัดการธุรกิจการบริการ
Master’s in Hospitality Management
1 ปี €6,400 (243,200 บาท) November

 

Share This