เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนภาษาที่สิงคโปร์ เรียนมัธยมที่สิงคโปร์


ข้อมูลเรียนสำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อสิงคโปร์ หลักสูตรเรียนต่อโรงเรียนที่สิงคโปร์ หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้าเรียนต่อโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ (การสอบ AEIS) โรงเรียนเอกชนในสิงคโปร์ เรียนต่อมัธยมที่สิงคโปร์ดีไหม เรียนต่อมัธยมสิงคโปร์มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ (University Pathways) หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อที่สิงคโปร์ และหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปที่สิงคโปร์ โครงการเรียนซัมเมอร์ที่สิงคโปร์ ซัมเมอร์ภาษาอังกฤษและภาษาจีนที่สิงคโปร์ เรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ใช้ระยะเวลาเรียนเพียง 2 ปี หลักสูตรปริญญาโทที่ไม่จำเป็นต้องใช้ประสบการณ์ทำงานในการสมัครเรียน

 

เรียนภาษาที่สิงคโปร์ – ซัมเมอร์สิงคโปร์

 

เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนภาษาที่สิงคโปร์ เรียนสิงคโปร์ Zesprion

Zesprion Language Centre
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนร. 9-17 ปี
เรียนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์
คอร์สเตรียมสอบรร.รัฐบาลสิงคโปร์
ที่เรียนและที่พักตั้งอยู่ที่เดียวกัน

เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนภาษาที่ GEOS สิงคโปร์

GEOS Language Centre Singapore
ตั้งอยู่บริเวณ Orchard ใจกลางสิงคโปร์
เรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์ ระยะสั้น
Intensive English 3 – 6 ชั่วโมง/วัน

เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนภาษาที่สิงคโปร์ เรียนสิงคโปร์ Dimensions

Dimensions Int’l College
เรียนภาษาที่ Dimensions สิงคโปร์
เรียนภาษาใจกลางสิงคโปร์ ออชาร์ด
โปรโมชั่น เรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์
เรียนภาษา 1 เดือน ราคา 20,xxx บาท

 

เรียนต่อมัธยมที่สิงคโปร์ – เตรียมสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์

 

เรียนต่อสิงคโปร์ เตรียมสอบAEISในสิงคโปร์ Zesprion

Zesprion Language Centre
เรียนต่อมัธยมโรงเรียนที่สิงคโปร์
เตรียมสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์
คอร์สเตรียมสอบ AEIS
เริ่มเรียน มีนาคม-สิงหาคม 2559

เรียนภาษาที่สิงคโปร์ เรียนต่อมัธยมสิงคโปร์ Ascensia

Ascensia Academy Singapore
School of Foundation Studies
คอร์สเตรียมสอบเข้ารร.รัฐบาลสิงคโปร์
คอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้น – ระยะยาว
คอร์สเตรียมสอบวุฒิ GCE O Level

เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนมัธยมที่สิงคโปร์ โรงเรียนสิงคโปร์
St.Francis Methodist School
เรียนต่อมัธยมทีสิงคโปร์
โรงเรียนเซนต์ฟรานซิส สิงคโปร์
หลักสูตร GCE O-A level /IGCSE
Ausmat/Pearson BTEC/IAL/WACE

 

 เรียนปริญญาตรีที่สิงคโปร์ เรียนปริญญาโทที่สิงคโปร์

เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนSMUสิงคโปร์ เรียน MBA ที่สิงคโปร์

Singapore Management U.
SMU เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลสิงคโปร์
ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในสาขาบริหารธุรกิจ
BBA ปริญญาตรีที่ SMU เรียน 4 ปี
MBA ปริญญาโทที่ SMU เรียน 2 ปี

เรียนต่อPSB เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนสิงคโปร์
PSB Academy สิงคโปร์
เรียนต่อปริญญาตรี-โท ที่สิงคโปร์
เรียนต่อ MBA ที่สิงคโปร์ ได้วุฒิจาก UK
หลักสูตรป.ตรี-โท ได้วุฒิจากออสเตรเลีย
ไม่มีผล IELTS เรียนภาษาก่อนเปิดเรียน

เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนภาษาที่สิงคโปร์ เรียนสิงคโปร์

James Cook University สิงคโปร์
เรียนต่อที่สิงคโปร์ เรียนป.ตรีที่สิงคโปร์
ป.ตรีบริหารธุรกิจที่ JCU ระยะเวลา 2 ปี
ป.โท MBA ระยะเวลา 1 ปีที่สิงคโปร์
ไมีมีผล IELTS เรียนภาษาก่อนเริ่มเรียน

 MDIS สิงคโปร์
เรียนต่อที่สิงคโปร์ เรียนป.ตรีที่สิงคโปร์
ป.ตรีบริหารธุรกิจที่ MDIS ระยะเวลา 2 ปี
ป.โท MBA ระยะเวลา 1 ปีที่สิงคโปร์
ไมีมีผล IELTS เรียนภาษาก่อนเริ่มเรียน

เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนต่อมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ Kaplan สิงคโปร์
Kaplan Academy สิงคโปร์
จบม.4 เรียนจบป.ตรีภายใน 4 ปี
จบม.ุ6 เรียนจบป.ตรีภายใน 2 ปี
เรียนที่สิงคโปร์ ได้ปริญญาจาก UK
เรียนที่สิงคโปร์ ได้ปริญญาจาก AUS

Share This