Zesprion Language Centre

เป็นสถาบันสอนภาษาที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2002 สถาบันตั้งอยู่ใจกลางประเทศสิงคโปร์ บริเวณถนน Balestier ที่ห่างจากออชาร์ดเพียง 15 นาที นักเรียนโดยส่วนใหญ่เป็นนักเรียนไทยที่มาเรียนหลักสูตรเตรียมสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ที่ Zesprion นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนทั่วไปที่ต้องการมาเรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์ ในระหว่างปิดภาคเรียน การเรียนการสอนที่ Zesprion เน้นที่การเรียนทฤษฏีควบคู่กับการฝึกฝนทำแบบฝึกหัดหรือข้อสอบจริง บรรยากาศในห้องเรียนที่มีจำนวนนักเรียนไม่มาก ประมาณ 7-12 คน ทำให้ผู้สอนเข้าถึงนักเรียนแต่ละคนได้เป็นอย่างดี รวมถึงการที่สถาบันให้ความเอาใจใส่และดูแลนักเรียนเหมือนครอบครัวเดียวกัน จึงทำให้นักเรียน ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ภายในสถาบันมีความใกล้ชิดสนิทกันเป็นอย่างดี

 

 หลักสูตร: คอร์สภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์ คอร์สเตรียมสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์

วัตถุประสงค์  เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ (AEIS Examination)
ผู้สมัคร  นักเรียนที่ต้องการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1/2/3
เริ่มเรียน  มกราคม – มีนาคม – มิถุนายน – กันยายน
วิชาที่เรียน  คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (วิชาที่ใช้ในการสอบ AEIS)
เวลาเรียน  จันทร์ – ศุกร์ (วันละ 6 ชม.)
9:00am – 12:00pm English (3 ชม.)
12:00pm – 1:00pm Reading session (1 ชม.)
1:00pm – 2:00pm Lunch break (1 ชม.)
2:00pm – 4:00pm English for Mathematics (2 ชม.)
4:00pm – 6:00pm English – Math Weekly Test สอบวัดระดับสัปดาห์ละครั้ง
 ค่าเรียน  S$1,670 / 4 สัปดาห์
 ค่าใบสมัคร  S$50
จำนวนนักเรียน  10 – 14 คน / ห้อง
  • คอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้น – ระยะยาว 
วัตถุประสงค์:  เพื่อพัฒนาการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ผู้สมัคร:  อายุ 9 ปีขึ้นไป
เริ่มเรียน:  เริ่มเรียนได้ใน 4 ภาคการศึกษา มกราคม / มีนาคม / มิถุนายน / กันยายน
ระยะเวลา:  3 – 48 สัปดาห์ (10 สัปดาห์ / level)
เวลาเรียน (วันละ 6 ชม.) 9:00am – 12:00pm English (3 ชม.)
12:00pm – 1:00pm Lunch Break (1 ชม.)
1:00pm – 3:00pm English – Communication (2 ชม.)
3:00pm – 4:00pm Reading session (1 ชม.)
4:00pm – 6:00pm English Weekly Test สอบวัดระดับสัปดาห์ละครั้ง
 ค่่าเรียน  S$1,670 : 4 สัปดาห์
S$4,200 : 10 สัปดาห์
 ค่าใบสมัคร  S$50
 จำนวนนักเรียน  6 – 15 คน / ห้อง

สถานที่พัก

  • ที่พักสำหรับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 9 – 13 ปี จะตั้งอยู่บริเวณชั้นบนของสถานที่เรียน
  • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่พัก เดือนละ S$1,400 – S$1,650 ขึ้นอยู่กับชนิดของห้องพัก

เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนมัธยมสิงคโปร์ เตรียมสอบเข้าโรงเรียนสิงคโปร์

*ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสถานที่พักของนักเรียน โทร. 02 117-4166, 089 986-5559

กรุณาระบุข้อมูลที่ต้องการ และใส่อีเมลล์ เบอร์โทรเพื่อติดต่อกลับ ขอบคุณครับ

8 + 8 =

Share This