kpn_61
Kaplan เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 1 จาก Jobs Central (2012-2013) โดยพิจารณาจากการที่มีหลักสูตรการเรียนจากมหาวิทยาลัยชื่อดังจากหลากหลายประเทศให้นักเรียนได้เลือกเรียน รวมถึงหลักสูตรการเรียนคุณภาพสำหรับคนทำงานที่ต้องการยกระดับความรู้ความสามารถ ปัจจุบัน Kaplan Singapore มีนักศึกษาทั้งหมด 18,000 คน จากหลากหลายเชื้อชาติ ซึ่งนับเป็นข้อได้เปรียบสำหรับนักศึกษาที่จะได้มี Connection กับเพื่อนหลากหลายชาติ ภาษา รวมถึงได้รับประสบการณ์จากนักศึกษาที่มีประสบการณ์ทำงานโดยตรง เพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจหรือการทำงานหลังจากจบการศึกษา ปัจจุบัน Kaplan มี 2 วิทยาเขต คือ Pomo และ Wilkie Edge ซึ่งทั้ง 2 วิทยาเขตนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสิงคโปร์ จึงทำให้สะดวกสบายกับนักศึกษาอีกทั้งยังใกล้แหล่งชอปปิ้ง ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าชื่อดังบนถนนออชาร์ด
สถาบันนี้เหมาะกับผู้ที่สนใจหลักสูตรดังต่อไปนี้ :

  • หลักสูตรภาษาอังกฤษที่ใช้ในการศึกษาต่อในต่างประเทศ
  • หลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท
  • หลักสูตร Certificate – Diploma สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ม.3 ม.4 ม.5 และ ม.6 ในการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
  • คนทำงานที่ต้องการพัฒนาความรู้ ความสามารถ หรือต้องการวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นเพื่อใช้ในการทำงาน

Education Pathway

di1di2

  • สำหรับผู้ที่มีผลคะแนน ‘B’ ในทุกวิชาในระดับ Diploma สามารถเข้าเรียนต่อในชั้นปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยได้เลย
  • การเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อปรับพื้นฐานจะใช้เวลาตั้งแต่ 2 -8 เดือน ขึ้นอยู่กับผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียน ค่าเรียน 2,247 S$ / level
Kaplan-SG-programme-overview
Kaplan-SG-programme-list
Share This