เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนต่อมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ เรียนปริญญาตรีที่สิงคโปร์

เรียนต่อJCU เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนป.ตรีในสิงคโปร์

 
James Cook University (JCU) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2513 เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่เป็นอันดับ 2 ในรัฐ Queensland, Australia JCU มี 3 วิทยาเขต คือ Townsville, Cairns และ Brisbane ในปี พ.ศ. 2546 JCU ได้จัดตั้งวิทยาเขตในต่างประเทศขึ้นเป็นแห่งแรกและแห่งเดียว คือที่ ประเทศสิงคโปร์ เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ JCU Singapore ในปัจจุบัน มี 2 วิทยาเขต คือ Ang Mo Kio Campus และ Sims Drive Campus มีนักศึกษาทั้งหมด 2,500 คน
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่  5 / 6 ในกรณีที่นักเรียนมีผลคะแนนสอบ IELTS 5.5 สามารถเข้าเรียนหลักสูตร Foundation หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน 8 เดือน และเรียนต่อปริญญาตรีที่ JCU อีก 2 ปี โดยแต่ละปีการศึกษาจะมี 3 ภาคเรียน
 2. นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่  5 / 6 ในกรณีที่นักเรียนผลคะแนนสอบ IELTS น้อยกว่า5 จะต้องสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อเข้าเรียนในระดับที่เหมาะสม หลังจากนั้นจึงสามารถเข้าเรียนหลักสูตร Foundation หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน 8 เดือน และเรียนต่อปริญญาตรีที่ JCU อีก 2 ปี โดยแต่ละปีการศึกษาจะมี 3 ภาคเรียน

       Education Pathway:

จบ ม.6 – Year 12   มีผลคะแนน IELTS 6.0   >>   เรียนต่อปริญญาตรีได้เลย (2 ปี)

จบปริญญาตรี   มีผลคะแนน IELTS 6.5   >>    เรียนต่อปริญญาโทได้เลย (1 ปี)

จบ ม.4 – ม.5   >>  English Preparatory Program >> Foundation Program >> Bachelor Degree

 

jcu

English Language Preparatory Program (ELPP)

เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้กับนักศึกษาต่างชาติ โดยมีโครงสร้างดังนี้

หลักสูตร Introductory Level + ELPP Level 1 – 3
โครงสร้าง Level ละ 4 เดือน
ภาคการศึกษา (Level 1-3) กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน กรกฎาคม ตุลาคม และธันวาคม
ภาคการศึกษา (Introductory Level) กุมภาพันธ์ มิถุนายน และตุลาคม
ค่าหลักสูตร 3,210 S$ / level

Foundation Program

หลักสูตร Foundation Program เหมาะสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่5 ด้วยคะแนนเฉลี่ย 60% และมีผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 (แต่ละ band ไม่ต่ำกว่า 5) หรือ จบหลักสูตร ELPP Level 2

ระยะเวลา 8 เดือน
ภาคการศึกษา กุมภาพันธ์ มิถุนายน และตุลาคม
ค่าหลักสูตร 10,807 S$

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตร 2 ปี
โครงสร้าง ปีละ 3 เทอม (เทอมละ 4 วิชา)
ภาคการศึกษา กุมภาพันธ์ มิถุนายน และตุลาคม
ค่าหลักสูตร 47,765 S$
จำนวนวิชา 24 วิชา (72 หน่วยกิต)
 
 • คณะบริหารธุรกิจ (การตลาด)
 • คณะบริหารธุรกิจ (การบัญชี)
 • คณะบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
 • คณะบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
 • คณะบริหารธุรกิจ (การจัดการการกีฬา)
 • คณะบริหารธุรกิจ (การจัดการการท่องเที่ยว)
 • คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะศิลปะศาสตร์ (จิตวิทยา)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์และเครือข่าย)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกมส์)

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตร 1 ปี
โครงสร้าง ปีละ 3 เทอม (เทอมละ 4 วิชา)
ภาคการศึกษา กุมภาพันธ์ มิถุนายน และตุลาคม
ค่าหลักสูตร 32,100 S$
จำนวนวิชา 12 วิชา (36 หน่วยกิต)
 
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะบริหารธุรกิจ การบัญชี
 • คณะบริหารธุรกิจ การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
 • คณะบริหารธุรกิจ (การจัดการการท่องเที่ยว)
 • คณะศิลปะศาสตร์ (จิตวิทยา)
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (สารสนเทศเพื่อธุรกิจ)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์และเครือข่าย)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกมส์)
Share This