เรียนต่อสวิส เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

B.H.M.S. (Business & Hotel Management School)

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลูเซิร์น (Lucerne) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เปิดสอนหลักสูตรการโรงแรม (Hospitality and Hotel Management) หลักสูตรบริหารธุรกิจ (Global Management) หลักสูตรศิลปะการประกอบอาหาร (Culinary Arts) หลักสูตรที่ BHMS เกิดจากการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชื่อดังในอเมริกาและสหราชอาณาจักร
 
เรียนต่อสวิส เรียนทำอาหารที่สวิส เรียนการโรงแรมสวิส
 

หลักสูตรการเรียนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

 • ปริญญาตรีด้านการโรงแรม หรือ บริหารธุรกิจ – BHMS & Robert Gordon University Aberdeen (UK)
 • ปริญญาตรีด้านศิลปะการทำอาหาร – American Culinary Federation Education Foundation (ACF – USA)
 • ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ – City University of Seattle (USA)

ทำไมเรียนต่อสวิส ต้องเลือกเรียนที่ BHMS ?

 • BHMS เป็นส่วนหนึ่งของ Benedict Education Group หนึ่งในสถาบันที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์
 • BHMS สอนด้วยหลักสูตรที่ทำให้นักศึกษาที่จบจากที่นี่ไม่ได้มีเพียงแค่ทฤษฎี แต่ยังสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักการปฏิบัตรจากการฝึกงานจริงในสถานที่จริง และที่สำคัญนักศึกษาได้รับเงินเดือนจริงในระหว่างฝึกงาน
 • บัณฑิตจาก BHMS เป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมการบริการและการบริหารจัดการเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความรู้ที่มาพร้อมกับประสบการณ์ทำงานจริง จึงเริ่มทำงานได้อย่างมั่นใจโดยที่ไม่ต้องฝึกอบรมมากนัก
 • หลักสูตรการสอนเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพาร์ทเนอร์ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ด้านการบริการและบริหารจัดการในสหราชอาณาจักรและอเมริกา
 • เมื่อจบหลักสูตรนักเรียนจะได้รับวุฒิการศึกษาทั้งจาก BHMS และมหาวิทยาลัยพาร์ทเนอร์ในประเทศอเมริกา และสหราชอาณาจักร
 • สถานที่ตั้งของ BHMS ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลูเซิร์นที่ไม่ห่างจากสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ช็อปปิ้ง ร้านอาหารชื่อดัง สถาบันการศึกษาในสวิตเซอร์แลนด์ส่วนใหญ่จะไม่ได้ตั้งอยู่ในตัวเมือง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
 • ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีในประเทศไทย สามารถโอนหน่วยกิจเพื่อเรียนต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ได้
 • ผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และต้องการไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่สวิตเซอร์แลนด์

ระบบการเรียน ปริญญาตรี

BHMS เรียนต่อสวิส เรียนการโรงแรมที่สวิส

Bachelor in Hotel & Hospitality Management / Global Business (3 Years program)
หลักสูตร: ปริญญาตรีสาขาการโรงแรมหรือบริหารธุรกิจ ระยะเวลาเรียน 3 ปี
การเรียน: ในแต่ละปีการศึกษา นักศึกษาจะเรียนทฤษฏี 6 เดือนที่ BHMS หลังจากนั้นฝึกงาน 6 เดือน ได้รับเงินเดือน เดือนละ 80,000 บาท
สถานที่เรียน: BHMS สวิตเซอร์แลนด์
สถานที่ฝึกงาน: โรงแรมและภัตตาคารระดับ 5 ดาวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
วุฒิที่ได้รับ:  BHMS – Switzerland และ  Robert Gordon University Aberdeen – UK
ค่าเรียน (รวมอาหารและที่พักของ BHMS): 

ปีการศึกษาแรก CHF 26,900

ปีการศึกษาที่ที่สอง CHF 27,900

ปีการศึกษาที่สาม CHF 26,900

Intakes: January, February, April, May, July, August, October, November

                  Year One (รายวิชา)

1st Semester // 6 months // 4 terms
Sales & Marketing
Accounting
Introduction to Yield Management Concepts
Business Communication I
German Communication I, II & III
Introduction to Hospitality & Tourism
Food Service Operations
Food Service Theory
Introduction to Spirits & Other Alcoholic Beverages
Learning & Study Methodology I
Personal Development
Certificate in Wines
Opera Reservation Systems
Investment Management
Industry Training Preparation
2nd Semester // 4 – 6 months
Paid Industry Training ฝึกงาน

                Year Two (รายวิชา)

3rd Semester // 6 months // 4 terms
Hotel Marketing
Accounting II
Professional Development
Human Resource Management
Business Communication II
Front Office Operation
Intro to Housekeeping
Intro to Food & Bev.. Management
Study & Research Methodology II
Micros Fidelio Version 7.12 II
Hospitality Business Law*
Menu Planning*
Staff Training & Development*
Organizational Innovation*
Change Management*
Service Quality Management*
eCommerce in Hospitality Industry*
Convention Management*
Foundation Certificate Wines
4th Semester // 4 – 6 months
Paid Industry Training ฝึกงาน

               Year Three (รายวิชา)

5th Semester // Hotel & Hospitality
Research Methods in a Hospitality Context
Hospitality Retail Management
Hospitality Property Services Mng.
Strategic Mng for Hospitality Industry
Workplace Internship
Hospitality Management in Practice
Assessment Planning & Development
Academic Planning & Development
6th Semester // 4 – 6 months
Paid Industry Training ฝึกงาน
5th Semester // Global Bus. Management
Creativity in Business
Human Resources Mng for Global Bus.
International Business Environment
Project Management
Workplace Internship
Management in Practice
Assessment Planning & Development
Academic Writing & Composition
6th Semester // 4-6 months
Paid Industry Training ฝึกงาน
Untitled ACF_MO012_logo_Hi-Rez

Bachelor Degree in Culinary Arts (3 years program)

หลักสูตร: ปริญญาตรีสาขาศิลปะการประกอบอาหาร ระยะเวลา 3 ปี (Culinary Arts)
การเรียน: ในแต่ละปีการศึกษา นักศึกษาจะเรียนทฤษฏี 6 เดือนที่ BHMS หลังจากนั้นฝึกงาน 6 เดือน ได้รับเงินเดือน 80,000 บาท
สถานที่เรียน: BHMS สวิตเซอร์แลนด์
สถานที่ฝึกงาน: โรงแรมและภัตตาคารระดับ 5 ดาวที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
วุฒิการศึกษาที่ได้รับ: BHMS – Switzerland และ American Culinary Federation Education Foundation (USA)
ค่าเรียน (รวมค่าอาหารและที่พักของมหาวิทยาลัย)

ปีการศึกษาแรก CHF 25,900

ปีการศึกษาที่สอง CHF 26,900

ปีการศึกษาที่สาม CHF 25,900

Intakes: January, February, April, May, July, August, October, November

              Year One (รายวิชา)

1st Semester // 6 months // 4 terms
Essentials of Culinary Operations LAB
Food Operation Techniques LAB
European Cuisine LAB
Garde Manger I LAB
Cakes & Creams LAB
Nutrition
Food Safety
Introduction to the Hospitality Industry
Certificate in Wines
German or French Language
Business Communication I
Industry Training Preparation
2nd Semester // 4 – 6 months
Paid Industry Training ฝึกงาน

                Year Two (รายวิชา)

3rd Semester // 6 months // 4 terms
A la Carte Cuision LAB
International Cuisine LAB
Contemporary Culinary Arts LAB
Mediterranean Cuisine LAB
Garde Manger II LAB
Chocolate Creations
Budgeting for Food & Beverage
Menu Design
Food Costing & Acquisition Management
Hospitality Marketing
Food Service Operations
Culinary Business Analysis OR Food & Wine
Language Electives
4th Semester // 4 – 6 months
Paid Industry Training ฝึกงาน

               Year Three (รายวิชา)

5th Semester // Hotel & Hospitality
Hospitality Marketing Management
Legality & Sustainability in the Hospitality Sector
Food Service Management
Financial Management
Technology for Catering Operations
Creativity & Entrepreneurship
Leadership of the Contemporary Kitchen
Molecular Gastronomy
6th Semester // 4 – 6 months
Paid Industry Training ฝึกงาน

ระบบการเรียน ปริญญาโท

Master Degree

MSc Degree in International Hospitality Business Management (1 year program)

หลักสูตร: ปริญญาโทสาขาการจัดการธุรกิจการบริการ ระยะเวลา 1 ปี
การเรียน: ในแต่ละปีการศึกษา นักศึกษาจะเรียนทฤษฏี 6 เดือนที่ BHMS หลังจากนั้นฝึกงาน 6 เดือน ได้รับเงินเดือน 80,000 บาท
สถานที่เรียน: BHMS สวิตเซอร์แลนด์
สถานที่ฝึกงาน: โรงแรมและภัตตาคารระดับ 5 ดาวที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
วุฒิการศึกษาที่ได้รับ: BHMS – Switzerland และ Robert Gordon University Aberdeen
ค่าเรียน (รวมค่าอาหารและที่พักของมหาวิทยาลัย) CHF 28,900
Intakes: January, February, April, May, July, August, October, November

MBA in Hospitality Management or Global Business (2 year program)

หลักสูตร: ปริญญาโทสาขาธุรกิจการบริการ หรือ สาขาบริหารธุรกิจ ระยะเวลา 2 ปี
การเรียน: ในแต่ละปีการศึกษา นักศึกษาจะเรียนทฤษฏี 6 เดือนที่ BHMS หลังจากนั้นฝึกงาน 6 เดือน ได้รับเงินเดือน 80,000 บาท
สถานที่เรียน: BHMS สวิตเซอร์แลนด์ สถานที่ฝึกงาน: โรงแรมและภัตตาคารระดับ 5 ดาวที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
วุฒิการศึกษาที่ได้รับ: BHMS – Switzerland และ City University of Seattle (USA)
ค่าเรียน (รวมค่าอาหารและที่พักของมหาวิทยาลัย) ปีแรก: CHF 28,900 / ปีที่สอง: 24,900
Intakes: January, February, April, May, July, August, October, November

การสมัครเรียน: ควรสมัครเรียนก่อนวันเริ่มเรียนอย่างน้อย 2 เดือน โทร.093 492-9451, 083 023-6988

 

เรียนและฝึกงานที่สวิตเซอร์แลนด์กับ Hotel Partners ของ B.H.M.S.

 

Internship
 
 

 

 

 

 

 

 

Share This