เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ เรียนและฝึกงานที่สวิส

เรียนต่อสวิส พร้อมโอกาสในการฝักงานในโรงแรมห้าดาวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์