เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ การโรงแรม การบริหารจัดการงานอีเวนท์ 

HTMi (Hotel and Tourism Management Institute, Switzerland)

ตั้งอยู่ที่เมือง Sorenberg ห่างจากตัวเมืองลูเซิร์นประมาณ 40 นาที Sorenberg เป็นหนึ่งในสถานที่ๆมีชื่อเสียงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ในช่วงฤดูหนาวที่นี่จะกลายเป็นสถานที่สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเล่นสกี Ski Resorts หลายแห่งที่ตั้งอยู่บริเวณนี้ นักศึกษาที่นี่จะได้เรียนท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามและค่อนข้างสะดวกสบาย ปลอดภัย และมีสิ่งอำนวนความสะดวกมากมายทั้งในวิทยาเขตและบริเวณรอบๆ วิทยาเขตที่มีซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหารและร้านกาแฟตั้งอยู่ หากต้องการเดินทางไปยังใจกลางเมือง Luzern ใช้เวลาเพียง 40 นาทีเท่านั้น นักศึกษาจะได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีในห้องเรียนเป็นระยะเวลา 5-6 เดือน และภาคปฏิบัติ การฝึกงานจริงในโรงแรมทั้ง 2 แห่งที่ตั้งอยู่ภายใน HTMi นักศึกษาจะได้เรียนรู้และเข้าใจถึงระบบการจัดการ การบริหารงานของโรงแรมท้องถิ่นสวิตเซอร์แลนด์และเครือข่ายโรงแรมทีมีสาขาทั่วโลก (International Chain)

จุดเด่นของการเรียนการสอนที่ HTMi

– การฝึกงานสำหรับนักศึกษา HTMi จะฝึกงานจริงในโรงแรมเท่านั้น เพื่อให้สามารถนำความรู้มาใช้ได้อย่างสูงสุด
– ภายในวิทยาเขตประกอบด้วย 2 โรงแรม เพื่อให้นักศึกษาได้มาฝึกปฎิบัติงานจริง
– นักศึกษา HTMi จะได้ใช้อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่เป็นของ Apple ทั้งหมด
– นักศึกษาจะได้รับ iPad Mini เมื่อสมัครเรียน เพื่อใช้ในการเรียนที่ HTMi
– จำนวนนักศึกษาในแต่ละชั้นเรียนมีจำนวนไม่มาก ประมาณ 12-15 คนเท่านั้น ทำให้อาจารย์ผู้สอนเข้าถึงนักศึกษาทุกคน

 

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ เรียนต่อสวิส HTMi HTMi_07 HTMi_13 HTMi_12 HTMi_28 เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ เรียนต่อสวิส HTMi

 

ข้อดีของการเรียนต่อที่สวิตเซอร์แลนด์

  • ในแต่ละปีการศึกษา  นักศึกษาจะได้เรียนภาคทฤษฎี ระยะเวลา 5-6 เดือน หลังจากนั้นจะเป็นการฝึกงานในโรงแรม ระยะเวลา 5-6 เดือน มีรายได้ระหว่างฝึกงาน เดือนละ 80,000 บาท
  • นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะในด้านภาษาต่างประเทศ นอกจากภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเรียนแล้ว นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ภาษาเยอรมันหรือภาษาฝรั่งเศสเพื่อใช้ในการสื่อสารภายนอกมหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรการฝึกงานในโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์ในทุกปีการศึกษา สามารถระบุเป็นประสบการณ์ทำงานได้ในจดหมายสมัครงานหลังจบการศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร ระดับปริญญาตรี:
– จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
– อายุ 17 ปีขึ้นไป
– มีผลคะแนนสอบวัดระดับ IELTS 4.5 ขึ้นไป

Course starts: มกราคม และสิงหาคมของทุกปี

Undergraduate Courses (ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี) Awarded by Ulster University Business School, UK and HTMi International Hospitality University Degrees

– Bachelor, BA Degree in International Hotel and Tourism Management (สาขาบริหารจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม)
– Bachelor, BA Degree in International Hotel Event Management (สาขาบริหารจัดงานโรงแรม)**สาขาที่มีชื่อเสียงของ HTMi
– Bachelor, BA Degree in Culinary Management (สาขาการประกอบอาหาร)
– Bachelor, BSc (Honours) Degree in International Hotel and Tourism Management

คุณสมบัติของผู้สมัคร ระดับปริญญาโท:
– จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
– อายุ 21 ปีขึ้นไป สำหรับหลักสูตร 1 ปี Master Degree และ อายุ 20 ปี สำหรับหลักสูตร 2 ปี PGD + Master Degree
– มีผลคะแนนสอบวัดระดับ IELTS 5.5 ขึ้นไป

Course starts: มกราคม และสิงหาคมของทุกปี

Postgraduate Courses (ปริญญาโท หลักสูตร 1 ปี) Awarded by The Business School of Edinburg Napier University, UK

– Postgraduate Diploma in International Hotel and Tourism management
– Postgraduate Diploma in International Hotel Events Management
– Postgraduate Diploma in European Baking & Pastry Arts
– Postgraduate Diploma in Culinary Arts
– Master of Arts (MA) in Hotel Business Management
– Master (MSc)in Hospitality and Tourism Management

 

 

Work Placement โรงแรมที่นักศึกษาจะได้เข้าไปฝึกงานในแต่ละปีการศึกษา

 

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ ค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อปีการศึกษา

สอบถามข้อมูลเรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ HTMi

5 + 7 =

Share This