สถาบันสอนภาษา
โรงเรียน
เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาในนิวซีแลนด์ดีไหม3
ข้อมูลสำหรับน้องๆ ที่ต้องการเรียนต่อนิวซีแลนด์ โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

ประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand) 

นิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศออสเตรเลีย โดยภูมิประเทศเป็นเกาะ แบ่งออกเป็น 2 เกาะหลัก คือ เกาะเหนือ (North Island) และเกาะใต้ (South Island) และเกาะเล็กๆ อีกจำนวนหนึ่ง มีเนื้อที่ประมาณ 268,000 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ คือ เมืองเวลลิงตัน (Wellington) ตั้งอยู่บริเวณด้านใต้ของเกาะเหนือ เป็นศูนย์กลางบริหารงานราชการแผ่นดิน ในเกาะเหนือยังเป็นที่ตั้งของเมือง โอ๊คแลนด์ (Auckland) เมืองใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเมืองเศรษฐกิจ ธุรกิจและการค้า มีจำนวนประชากรในโอ๊คแลนด์ประมาณ 1.4 ล้านคน ในส่วนของเกาะใต้ (South Island) มีเมืองไครสต์เชิร์ช (Christchurch) เป็นเมืองท่าสำคัญ มีแม่น้ำสายหลักไหลผ่านกลางเมือง ชื่อ แม่น้ำเอวอน (Avon River) มีจำนวนประชากรในเมืองไครสต์เชิร์ชประมาณ 340,000 คน

ประชากร (Populations)

ประเทศนิวซีแลนด์ มีประชากรทั้งหมด 4.5 ล้านคน (ข้อมูล ปี ค.ศ. 2014)

สภาพภูมิอากาศ (Weather)

ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตอากาศอบอุ่น เย็นสบายไม่ร้อนและไม่หนาว แบ่งออกเป็น 4 ฤดู ได้แก่

ฤดูร้อน (Summer) ในช่วง เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn) ในช่วง เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ฤดูหนาว (Winter) ในช่วง เดือนมิถุนายน – สิงหาคม ฤดูใบไม้ผลิ (Spring) ในช่วง เดือนกันยายน – พฤศจิกายน

เวลา (Time Zone)

ประเทศนิวซีแลนด์ มีเวลาเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย 5 ชั่วโมง ในช่วงของการปรับเวลาในฤดูร้อน Daylight Saving Time (DST) ประเทศนิวซีแลนด์จะมีเวลาเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย 6 ชั่วโมง

การปรับเวลาในช่วงฤดูร้อนให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง เกิดขึ้นในประเทศแถบยุโรป และประเทศเขตหนาวทั่วโลกกว่า 70 ประเทศ ประเทศนิวซีแลนด์ ก็เช่นกัน การปรับเวลาในฤดูร้อนให้ยาวนานมากขึ้น เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากในฤดูร้อน จะมีช่วงเวลากลางวันยาวนานกว่ากลางคืน ทำให้เราสามารถตื่นเร็วขึ้น มีเวลาในการทำภารกิจ หรือกิจกรรมอื่นๆมากขึ้น โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้เต็มที่ มีแสงสว่างจากพระอาทิตย์ เราสามารถใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนตอนกลางวัน ในประเทศนิวซีแลนด์ มีการกำหนดช่วงเวลา DST ในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

เรียนต่อที่นิวซีแลนด์

ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่มีสภาพภูมิอากาศอบอุ่นเย็นสบาย ความเป็นอยู่สะดวก สบาย ปลอดภัย คนนิวซีแลนด์จิตใจดี เป็นมิตรกับชาวต่างชาติ หลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับชั้นได้มาตรฐานสากล ค่าใช้จ่ายในเรื่องหลักสูตรและค่าครองชีพในนิวซีแลนด์ไม่สูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ สภาพแวดล้อมทั่วไปเหมาะกับการไปศึกษาเล่าเรียนสำหรับนนักเรียน และนักศึกษา ทั้งต่างชาติและเด็กไทย จึงทำให้ผู้ปกครองและนักเรียนตัดสินใจเลือกเรียนต่อนิวซีแลนด์เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการศึกษาต่อต่างประเทศ มีหลักสูตรที่เป็นที่นิยมมากมายสำหรับนักเรียนนักศึกษาต่าชาติ เริ่มตั้งแต่ หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) หลักสูตรระยะสั้น (Short Course) ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (Certificate Course) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (Diploma Course – Advanced Diploma Course) หลักสูตรปริญญาตรีในนิวซีแลนด์ และอื่นๆ อีกมากมาย

ทำไมต้องเรียนต่อนิวซีแลนด์ ?? 

  • ประเทศนิวซีแลนด์ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ทำให้นักเรียน และนักศึกษาสามารถเรียนรู้การใช้ ภาษาอังกฤษได้ทั้งจากในห้องเรียน และนอกห้องเรียน
  • หลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
  • การเดินทางสะดวกด้วยสายการบินที่บินตรงสู่เมืองต่างๆของประเทศนิวซีแลนด์
  • ค่าหลักสูตรในนิวซีแลนด์ไม่แพงเมื่อเทียบค่าใช้จ่ายหลักสูตรกับประเทศอื่นๆ
  • สภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยสำหรับการเรียนของนักเรียน และนักศึกษา
  • ค่าครองชีพในนิวซีแลนด์ถูก และยังสามารถทำงานพิเศษ (Part time) ในนิวซีแลนด์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  • คุณภาพชีวิตในประเทศนิวซีแลนด์ ถือเป็นประเทศที่มีเมืองติดอันดับเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก หลายเมือง ได้แก่ เวลลิงตัน (Wellington), โอ๊คแลนด์ (Auckland) และไครสต์เชิร์ช (Christchruch)
  • สังคมที่เป็นมิตร โอบอ้อมอารี ให้ความช่วยเหลือกับนักเรียนต่างชาติ
  • ความหลากหลายทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ จากสถานที่ และผู้คนจากหลากหลายประเทศ
  • ระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบาย

 

ระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการและภาษาพูด โรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนมีทั้งโรงเรียนที่ใช้ภาษาท้องถิ่น (Māori) ในการเรียนการสอน และโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ด้วยระบบการเรียนของนิวซีแลนด์ที่ในแต่ละชั้นเรียนจะมีจำนวนนักเรียนที่ไม่มาก อาจารย์ผู้สอนที่มีความอบอุ่นและเอาใจใส่นักเรียน สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีของนักเรียนท้องถิ่นชาวนิวซีแลนด์ นักเรียนจะรู้สึกสนุกและอบอุ่นในการใช้ชีวิตอยู่ในนิวซีแลนด์และปรับตัวไปกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์จัดอยู่ในระดับแนวหน้าของโลก องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ได้ทำการเปรียบเทียบผลงานด้านการศึกษาของนักเรียนวัยรุ่นมากกว่า 70 ประเทศโดยผ่านโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่านักเรียนในนิวซีแลนด์ได้รับคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของ OECD

โรงเรียนส่วนใหญ่ในนิวซีแลนด์จะเป็นโรงเรียนรัฐบาล (State School) จะเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนในทุกๆด้านจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ โรงเรียนจะสอนด้วยหลักสูตร National Curriculum และจะไม่มีการสนับสนุนหรือแบ่งแยกในความเชื่อของศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ค่าเล่าเรียนรายปีไม่สูง อาคารและอุปกรณ์การเรียนจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเต็มที่ โรงเรียนระบบกึ่งรัฐบาล (State – integrated school) ซึ่งโรงเรียนระบบนี้จะเป็นโรงเรียนที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเช่นกัน โรงเรียนแบบ state – integrated นี้จะมีแนวทางการสอนที่ผสมผสานปรัชญาและศาสนาให้กับนักเรียนด้วย แต่ยังคงใช้ระบบการเรียนการสอนที่ใช้จะเป็นหลักสูตรของนิวซีแลนด์ “National Curriculum” ค่าเล่าเรียนจะสูงกว่าโรงเรียนรัฐบาลเล็กน้อย และอีกประเภทคือ โรงเรียนเอกชน (Private School) เป็นโรงเรียนที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเพียงบางส่วนเท่านั้น ดังนั้นค่าเรียนในโรงเรียนเอกชนจะสูงกว่าโรงเรียนรัฐบาลทั่วไป โรงเรียนเอกชนสามารถใช้หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนได้ ดังนั้นนักเรียนสามารถเลือกเรียนระบบการเรียนอื่นๆ ได้ ไม่จำกัดเฉพาะหลักสูตรการเรียนของนิวซีแลนด์

ระดับการเรียนของโรงเรียนในนิวซีแลนด์ จะมีทั้งหมด 13 ระดับ (13 year levels)

1. ระดับประถมศึกษา (Primary Education) เริ่มต้นตั้งแต่ Year 1 – Year 8 นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 5-12 ปี สามารถเข้าเรียนต่อโรงเรียนระดับประถมศึกษาของนิวซีแลนด์ได้ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน 2. ระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education) เริ่มต้นตั้งแต่ Year 9 – Year 13 นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 13-17 ปี สามารถเข้าเรียนต่อโรงเรียนมัธยมศึกษาของนิวซีแลนด์ได้ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน

National Curriculum / New Zealand Curriculum

ในระดับประถมศึกษา การเรียนการสอนจะเน้นไปที่พื้นฐานของแต่ละวิชาและวิชาที่เกี่ยวกับการคำนวณและตัวเลข ในระดับมัธยมศึกษาจะเป็นการเลือกเรียนวิชาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกเรียนตามสายอาชีพที่ต้องการในอนาคตใน Year 11 – Year 13 โดยคุณภาพและการให้คะแนนการสอบจะได้รับการตรวจสอบจากองค์กรภายนอก สำนักงานมาตรฐานวุฒิการศึกษาของนิวซีแลนด์ (New Zealand Qualification Authority หรือ NZQA) จะคอยตรวจสอบความยุติธรรมในการประเมินผลการเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษานิวซีแลนด์

National Certificate of Educational Achievement (NCEA)

ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ ได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบที่มีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในหลายประเทศทั่วโลก NCEA เปรียบเสมือนประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียน ซึ่งจะมีผลคะแนนของ NCEA ที่จะบ่งบอกความสามารถของนักเรียนที่จะเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยรัฐของนิวซีแลนด์ หรือมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ แม้กระทั่งการสมัครงานหลังจบการศึกษา นักเรียนที่มีความโดดเด่นในวิชาหนึ่งๆ หรือหลายวิชา ก็สามารถเลือกเรียนวิชานั้นๆ ในระดับที่สูงกว่าได้ นักเรียนที่ได้รับประกาศนียบัตร NCEA ในระดับ 3 ด้วยเกรด “ระดับดี (Merit)” และ “ระดับดีมาก (Excellence)” จะทำให้นักเรียนเหล่านี้มีโอกาสที่จะได้เข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในหลายประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในสหรัฐอเมริกา ยอมรับใบสมัครจากนักเรียนที่ได้รับประกาศนีบัตร NCEA ระดับ 3 ที่กำกับด้วยคำว่า “ระดับดีมาก (Excellence)” จากนิวซีแลนด์

ประกาศนียบัตร NCEA แบ่งออกเป็น 3 ระดับ

1. ระดับ 1 สำหรับนักเรียนที่จบหลักสูตรการเรียนในระดับ Year 11

2. ระดับ 2สำหรับนักเรียนที่จบหลักสูตรการเรียนในระดับ Year 12

3. ระดับ 3 สำหรับนักเรียนที่จบหลักสูตรการเรียนในระดับ Year 13

ภาคการศึกษาของโรงเรียนในนิวซีแลนด์ ปีการศึกษา 2016 School Term 2016 เรียนต่อนิวซีแลนด์

Share This