เรียนต่อญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่น เรียนต่อต่างประเทศ IEP Study

ญี่ปุ่นเป็นประเทศในทวีปเอเชียที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีมาอย่างยาวนาน มีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตัวเอง อย่างที่ทราบดีโดยทั่วไปว่าคนญี่ปุ่นถือว่าเป็นคนที่มีระเบียบวินัย เคร่งครัดต่อกฎระเบียบอย่างดียิ่ง มากไปกว่านั้นคือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีญี่ปุ่นเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีขนาดเล็กจนไปถึงขนาดใหญ่ ระบบการศึกษาของญี่ปุ่นถือเป็นพื้นฐานอันสำคัญที่สุดในการพัฒนาคน เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาสังคม พัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด ในแต่ละปีมีนักเรียน นักศึกษามากมายมาเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่น หรือแม้กระทั่งการเรียนต่อมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ซึ่งมีมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับต้นๆ ของเอเชียรวมอยู่ด้วย ไม่เพียงแต่การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นเท่านั้น ที่ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษาต่างชาติ แต่หลักสูตรเรียนภาษาญี่ปุ่น ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเช่นกัน นักเรียนเหล่านี้ทุ่มเทศึกษาหาความรู้ ฝึกฝนภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเป็นทักษะที่มีประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้ในอนาคต สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นคุณภาพดี ที่แนะนำให้สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วไป คือ Tokyo Central Japanese Language School หรือ TCJ

สนใจรายละเอียด ติดต่อ www.iep-study.com
Tel. 02 117 – 4166 / 059 986 – 5559

Share This