เพิร์ท (Perth)รัฐเวสท์เทิร์น ออสเตรเลีย

เพิร์ท เป็นเมืองหลวงของรัฐเวสท์เทิร์น ออสเตรเลีย  (Western Australia) ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ มีเนื้อที่ประมาณ 6,400 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรประมาณ 2.2 ล้านคน มีแม่น้ำสวอน (Swan River) เป็นแม่น้ำสายสำคัญของเมืองเพิร์ท ไหลผ่านใจกลางเมือง  เพิร์ทถือเป็นเมืองหนึ่งที่เป็นจุดหมายปลายทางด้านการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาต่างชาติ รวมถึงนักศึกษาไทยด้วยเช่นกัน เนื่องด้วยการเดินทางใกล้กับประเทศไทย โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง และเวลาท้องถิ่นที่เร็วกว่าเมืองไทยเพียง 1 ชั่วโมง ทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างนักเรียนและผู้ปกครองไม่แตกต่างกันมากนัก นอกจากนั้น เพิร์ทยังเป็นเมืองที่สวยงาม เงียบสงบ ผู้คนสดใสร่าเริงเป็นมิตร เหมาะสำหรับการศึกษาของนักเรียนต่างชาติเป็นอย่างยิ่ง นอกจากสภาพบ้านเมืองที่สวยงามและผู้คนที่มีความเป็นมิตรแล้ว เพิร์ทถือเป็นเมืองที่มีสีสันในหลากหลายด้าน ทั้งทะเลที่สวยงาม @ Cottesloe Beach และ Rottnest Island อากาศเย็นสบาย หาดทรายสวย มีแสงแดดเป็นส่วนใหญ่ เป็นเมืองที่มีกิจกรรมกลางแจ้งตลอดปี ทั้งพิพิธภัณฑ์ แกลเลอรี่ ว่ายน้ำกับปลาโลมา ศึกษาดูกระดูกจิงโจ้ยักษ์โบราณที่ Mammoth Cave สวนสาธารณะ Kings Park ถ่ายรูปกับ Black Swan ที่เป็นสัญญลักษณ์ของเมืองเพิร์ทที่ Lake Monger  และสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ อย่าง The Kimberley

สภาพภูมิอากาศ

เพิร์ทตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศออสเตรเลีย สภาพอากาศจะคล้ายกับประเทศไทย ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศจะเย็นสบายในตอนกลางคืน จะเป็นเมืองที่อบอุ่นมากกว่าเมืองอื่นๆ ในฤดูร้อน อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 18 – 30 องศาเซลเซียสในเดือนมกราคม ส่วนในฤดูหนาว อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 8 – 10 องศาเซลเซียส ในเดือนกรกฎาคม

การเดินทางภายในเมืองเพิร์ท

สามารถใช้บริการรถขนส่งสาธารณะ เช่น รถประจำทาง รถไฟ และเรือ โดยมาตรฐานการจัดการขนส่งมวลส่งของออสเตรเลีย มีการแบ่งโซนการให้บริการขนส่งสาธารณะ เป็นโซนชั้นใน (Zone1) โซนชั้นกลาง (Zone2) และโซนชั้นนอก (Zone3)

 

สถาบันสอนภาษา และมหาวิทยาลัยในเมืองเพิร์ท
[accordions  id=”4393″ ]

Share This