ศูนย์แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ

 

บริษัท อินเตอร์ เอ็ดดูเคชั่น พลัส จำกัด (IEP Study) เป็นศูนย์แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ เปิดดำเนินการมากว่า 8 ปี ได้รับความไว้วางใจจากนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ในการให้ข้อมูล และดำเนินการสมัครเรียนต่อต่างประเทศ เช่น เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่ออเมริกา เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ เรียนต่อสเปน เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนต่ออินเดีย ฯลฯ นอกจากการให้ข้อมูลในเรื่องของหลักสูตร งบประมาณ ขั้นตอนการสมัครเรียน และการทำวีซ่าแล้ว IEP Study ยังมีบริการในการจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน และนักศึกษาที่จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดยวิทยากรผู้เชียวชาญในแต่ละประเทศจะได้แนะนำการเตรียมเอกสาร เสื้อผ้า ของใช้จำเป็น และขั้นตอนต่างๆ เมื่อเดินทางไปถึงต่างประเทศ รวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวัน และการเดินทางภายในเมือง หรือประเทศที่นักเรียนเดินทางไป ซึ่งหลักสูตรในแต่ละประเทศที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนไทย ได้ไปศึกษาเริ่มตั้งแต่หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ภาษาอังกฤษขั้นสูง เรียนต่อประถมศึกษา เรียนต่อมัธยมศึกษา เรียนต่อประกาศนียบัตร ระดับอนุปริญญา เรียนต่อปริญญาตรี เรียนต่อปริญญาโท หรือการเรียนต่อในหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งในแต่ละประเทศจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน

เรียนต่อประเทศอังกฤษ เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่เก่าแก่ มีสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกตั้งอยู่ เช่น University of Oxford, University of Cambridge เป็นต้น เรียนต่อประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่เปิดกว้างทางการศึกษา นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตั้งแต่หลักสูตรภาษาอังกฤษ ไปจนถึงระดับปริญญาเอก โดยมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากกมาย เช่น California Institute of Technology, Stanford University, Harvard University เรียนต่อสวิส ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระยะเวลา 3 ปี เป็นการเรียนในภาคทฤษฎี 6 เดือน และภาคปฎิบัติ (Internship) 6 เดือน ทุกปีการศึกษา โดยได้รับเงินเดือนในระหว่างฝึกงาน CHF 2,200 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมจากนักเรียนต่างชาติเป็นจำนวนมาก เพราะนอกจากจะได้ความรู้จากการเรียนแล้วยังมีโอกาสได้ฝึกงานในโรงแรมระดับ 5 ดาว รวมทั้งได้รับเงินเดือนอีกด้วย การเรียนต่อสิงโปร์ ระบบการศึกษาในสิงคโปร์ถือเป็นระบบที่มีความเข้มแข็งมากที่สุดในทวีปเอเชีย และเป็นประเทศที่ถือว่าปลอดภัยที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง จึงเป็นที่นิยมของผู้ปกครองที่นิยมส่งบุตรหลานไปเรียนต่อมัธยมในสิงคโปร์ โดยมีหลักสูตรเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ ในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนต่างชาติ ซึ่งการเรียนในโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์มีค่าใช้จ่ายถูกแต่คุณภาพสูง มีมหาวิทยาลัย National University of Singapore (NUS) เป็นมหาวทิยาลัยอันดับ 1 ของเอเชีย และอันดับที่ 24 ของโลก เรียนต่ออินเดีย เรียนไอทีที่บังกาลอร์ เมืองบังกาลอร์ได้ชื่อว่า Silicon of Valley เป็นศูนย์กลางการผลิตไมโครชิพ รวมไปถึงระบบซอฟแวร์ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น เป็นแหล่งผลิตบคุลากรทางด้านไอทีใหญ่อันดับหนึ่งของโลก ด้วยระบบการเรียนปริญญาที่อินเดีย เพียง 3 ปี ค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพในชีวิตประจำวันถูก รวมทั้งได้ภาษาอังกฤษที่ยอดเยี่ยมกลับมาอีกด้วย

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่บางส่วน สำหรับข้อมูลในการเรียนต่อต่างประเทศ นอกจากนี้ IEP Study ยังมีแนะแนวเรียนต่อสเปน เรียนต่อเยอรมัน เรียนต่อมาเลเซีย เรียนต่อแคนนาดา เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่อเกาหลี เรียนต่อญี่ปุ่น น้องนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ปกครองที่ต้องการข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศ

สามารถติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ IEP Study ที่ Tel. 02 117-4166 หรือดูข้อมูลเชิงลึกได้ที่ www.iep-study.com

Share This