ในเดือนธันวาคม 2016 นี้ อุโมงค์ฐานกอตทาร์ดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จะถูกเปิดใช้อย่างเป็นทางการ หลังจากมีการเปิดทดลองใช้งานเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2016 ที่ผ่านมา อุโมงค์กอตทาร์ด ถือเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในโลก มีความยาวจากต้นอุโมงค์ ไปยังปลายอุโมงค์ 57.4 km ทำลายสถิติอุโมงค์เซกังที่ยาวที่สุดของโลก ในประเทศญี่ปุ่น ที่มีความยาว 53 km โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมด 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 420,000 ล้านบาท ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 17 ปี จากการเขียนแบบอุโมงค์ฐานกอตทาร์ดตั้งแต่ปี 1947 หรือเมื่อ 52 ปีก่อนหน้าที่จะลงมือก่อสร้าง อุโมงค์มีความลึกประมาณ 2.3 km ใต้เทือกเขากอตทาร์ด (ส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์) ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อุโมงค์กอตทาร์ดนี้เชื่อมต่อทางเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่เมืองแอร์ชต์เฟิลด์ (Erstfeld) รัฐอูรี (Uri) ไปยังตอนใต้ของประเทศ ที่เมืองโบดีโอ (Bodio) รัฐทีซีโอ (Ticino) โดยรถไฟที่แล่นผ่านอุโมงค์กอตทาร์ด สามารถทำความเร็วได้ 155 ไมล์ หรือประมาณ 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุโมงค์ฐานกอตทาร์ดนี้สามารถย่นระยะการเดินทางจากเส้นทางเดิมได้ถึง 1 ชม. หากนักเรียนไทยที่เรียนต่อสวิส หรือเรียนการโรงแรมสวิส อยากลองใช้บริการสามารถทดลองเดินทางจากเมืองซูริค ไปยังมิลานในอิตาลี โดยใช้เวลาเดินทางเพียง 2.40 ชั่วโมงเท่านั้น เส้นทางการเดินรถไฟสายนี้ช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศและการจราจรในยุโรปอีกทางหนึ่งด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งสุดยอดเทคโนโลยีด้านระบการขนส่งสาธารณะ ที่เมื่อนักเรียนไทยเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อสวิส หรือเรียนการโรงแรมสวิส สามารถเก็บประสบการณ์การเดินทางโดยอุโมงค์ฐานกอตทาร์ดนี้ได้ตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นไป

gotthard-base-tunnel

สนใจรายละเอียดเรียนการโรงแรมสวิส เรียนต่อสวิส สามารถสอบถามได้ที่
IEP Study โทร. 02 117-4166 / 089 986-5559 / 085 235-2165

Share This