%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5

EC Language Centres สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่เปิดการสอนมากว่า 25 ปี หลักสูตรได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพสูงรวมถึงมี Location ในหลายประเทศ เช่น อังกฤษ อเมริกา แคนนาดา