เรียนต่อสเปน เรียนภาษาที่สเปน 2

Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) เรียนปริญญาตรี ปริญญาโทที่สเปน ค่าเรียนไม่แพง เลือกเรียนได้ทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษ และภาษาสเปน