เรียนต่อสวิส เรียนทำอาหารที่สวิส เรียนการโรงแรมสวิส

เรียนต่อสวิส เรียนทำอาหารที่สวิส เรียนการโรงแรมสวิส

BHMS ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เปิดหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท สำหรับสาขาการโรงแรม