สัมมนาเรียนต่อสิงคโปร์ เรียนมัธยมที่สิงคโปร์

เรียนต่อสิงคโปร์

รายละเอียดหัวข้อการสัมมนา 

  1. ทำไมต้องเรียนมัธยมที่สิงคโปร์ 
  2. การเรียนต่อโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ 
  3. การเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ 
  4. ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อสิงคโปร์ 
  5. โรงเรียนเอกชนสิงคโปร์ 
  6. ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนในสิงคโปร์

สถานที่จัดงาน:  สำนักงาน บจก. อินเตอร์ เอ็ดดูเคชั่น พลัส 

วันสัมมนา :  4 กุมภาพันธ์ 2560 

เวลาเริ่มงาน:  9:30 – 11:30 น.

 

สำรองที่นั่งเพื่อเข้าร่วมฟังสัมมนา 
  1. สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมสัมมนา ครอบครัวละ 2 ท่าน
  2. กรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชนของผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ info@iep-study.com 

 

Share This