วีซ่านักเรียน สามารถเข้าออกอินเดียได้กี่ครั้ง

น้องๆ ที่กำลังเรียนต่ออินเดีย จำเป็นต้องรู้ว่าเราสามารถเดินทางเข้าออกประเทศอินเดียได้กี่ครั้งในแต่ละปี โดยใช้สิทธิ์ของวีซ่านักเรียนที่เราถืออยู่ โดยปกตินั้น นักเรียนและนักศึกษาจะได้สิทธิ์ปีละ 3 ครั้ง หรือที่น้องๆ สามารถสังเกตุในหน้าวีซ่า จะมีคำว่า “Multiple entries” เขียนกำกับอยู่ หมายถึงน้องๆ สามารถเดินทางเข้า-ออก ประเทศอินเดียได้ทั้งหมด 3 ครั้งต่อรอบปีการศึกษา โดยนับจากวันที่ได้รับวีซ่าเป็นหลัก การนับครั้งจะนับจากการเดินทางเข้าและออก การตรวจเช็คจะกระทำโดยเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ที่สนามบินที่อินเดีย จะตรวจดูสแตมป์การเข้า-ออกอินเดียของน้องๆ และจำทำตัวเลขกำกับไว้ว่าน้องเหลือสิทธิ์การเข้าออกของปีนั้นๆ อีกกี่ครั้ง

วีซ่านักเรียนอินเดีย เรียนต่ออินเดีย เรียนอินเดีย

ดังนั้นน้องๆ ที่กำลังเรียนต่อที่่อินเดียควรจะเช็คดีๆ นะครับว่า เราได้เดินทางเข้าออกอินเดียไปแล้วกี่ครั้ง ใช้สิทธิ์ไปครบแล้วหรือยัง พี่แนะนำว่าน้องๆ ควรเก็บสิทธิ์การเข้า-ออกไว้ 1 ครั้ง ในกรณีมีเหตุฉุกเฺฉินต้องเดินทางกลับประเทศไทยนะครับ ไม่เช่นนั้นแล้ว จะไม่สามารถเดินทางได้นะคร๊าบบ คลิกที่นี่ หากมีข้อมูลสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

 

Share This