สหราชอาณาจักร (The United Kingdom หรือ UK)

uk-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9

สหราชอาณาจักร เป็นที่รู้จักคุ้นเคยในนามประเทศอังกฤษ ซึ่งประกอบไปด้วย อังกฤษ (England), เวลส์ (Wales), สก๊อตแลนด์ (Scotland) และ ไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland) ลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะ โดยมี อังกฤษ, เวลส์ และสก๊อตแลนด์ ตั้งอยู่บนเกาะเดียวกัน เรียกว่า “บริเทน” (Britain) ปัจจุบัน UK มีจำนวนประชากรประมาณ 65 ล้านคน มีเนื้อที่ประมาณ 243,000 ตารางกิโลเมตร มีกรุงลอนดอน (London) เป็นเมืองหลวง

ประเทศอังกฤษ (England) ทิศเหนือติดกับ สก๊อตแลนด์ (Scotland) ทิศตะวันออกติดกับทะเลเหนือ (North Sea) ทิศตะวันตกติดกับไอร์แลนด์เหนือ(Northern Ireland) โดยมีทะเลไอริชกั้นแบ่งเขตแดน ส่วนทางด้านทิศใต้ติดกับประเทศฝรั่งเศส (France) โดยมีช่องแคบอังกฤษกั้นแบ่งเขตแดน มีเนื้อที่ประมาณ 130 ตารางกิโลเมตร มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น ในเมืองหลักๆของอังกฤษ ได้แก่ กรุงลอนดอน (London)ประชากรประมาณ 8 ล้านคน เบอร์มิ่งแฮม (Birmingham) ประชากรประมาณ 1 ล้านคน ลีดส์ (Leeds) และ กลาสโกว์ (Glasgow) ตามลำดับ

ประชากร (Populaions)

ประเทศอังกฤษ มีจำนวนประชากรประมาณ 51 ล้านคน

สภาพภูมิอากาศ (Weather)

เนื่องจากประเทศอังกฤษ มีสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะมีกระแสน้ำอุ่นและน้ำเย็นไหลผ่าน ทำให้สภาพภูมิอากาศในอังกฤษส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว อย่างเช่นอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า แต่กลับมีฝนฟ้าคะนองและลมแรงในตอนสาย และมีแดดออกในตอนบ่าย และอาจจะมีฝนตกพรำๆ ในเช้าวันใหม่ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามถึงอากาศจะแปรปรวนไปในแต่ละวัน ประเทศอังกฤษก็ยังคงมีฤดูกาลที่แตกต่างกัน โดยแบ่งออกเป็น 4 ฤดู ได้แก่

ฤดูร้อนในอังกฤษ (Summer) ช่วง เดือนมิถุนายน – สิงหาคม
ฤดูใบไม้ร่วงในอังกฤษ (Autumn) ช่วง เดือนกันยาน – พฤศจิกายน
ฤดูหนาวในอังกฤษ (Winter) ช่วง เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์
ฤดูใบไม้ผลิในอังกฤษ (Spring) ช่วง เดือนมีนาคม – พฤษภาคม

เวลา (Time Zone)

ประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศไทย ทำให้ประเทศอังกฤษมีเวลาช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 7 ชั่วโมง ส่วนในช่วงของ การปรับเวลาในฤดูร้อน Daylight Saving Time (DST) เดือนมีนาคม – ตุลาคม จะมีการปรับเวลาให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง ทำให้ประเทศอังกฤษจะมีเวลาช้ากว่าเวลาในประเทศไทยเพียง 6 ชั่วโมง เท่านั้น

การปรับเวลาในช่วงฤดูร้อนให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง เกิดขึ้นในประเทศแถบยุโรป และประเทศเขตหนาวทั่วโลกกว่า 70 ประเทศ ประเทศอังกฤษ ก็เช่นกัน การปรับเวลาในฤดูร้อนให้ยาวนานมากขึ้น เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากในฤดูร้อน จะมีช่วงเวลากลางวันยาวนานกว่ากลางคืน ทำให้เราสามารถตื่นเร็วขึ้น มีเวลาในการทำภารกิจ หรือกิจกรรมอื่นๆมากขึ้น โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้เต็มที่ ใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนตอนกลางวัน ในประเทศอังกฤษ มีการกำหนดช่วงเวลา DST ในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนตุลาคม

ค่าครองชีพ

การเดินทาง

 

 

 

 

 

Share This