ประเทศสิงคโปร์

เกี่ยวกับสิงคโปร์

สาธารณรัฐสิงคโปร์ เดิมมีชื่อว่า “เทมาเส็ก” และ “สิงหปุระ” มีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นเกาะตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศมาเลเซีย มีพื้นที่โดยประมาณ 697 ตารางกิโลเมตร ซึ่งถือเป็นประเทศที่มีอาณาเขตเล็กที่สุดในภูมิภาคและประชากรหนาแน่นที่สุด ในภูมิภาค โดยมีประชากรอาศัยอยู่ทั้งหมดประมาณ 4.3 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ชาวจีน (76.5%) ชาวมาเลย์ (13.8%) ชาวอินเดีย (8.1%) และอื่นๆ ( 1.6%) โดยรัฐบาลสิงคโปร์ได้ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมกันของประชาชนทุกเชื้อชาติ จึงทำให้ประชาชนอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข และจากการที่มีความหลากหลายของเชื้อชาติทำให้สิงคโปร์มีภาษาทางการถึง 4 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามาเลย์ และภาษาทมิฬ สิงคโปร์ส่งเสริมให้ประชาชนสื่อสารได้ 2 ภาษา โดยเฉพาะจีนกลางและภาษาอังกฤษ โดยจะใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ศาสนาต่าง ๆในสิงคโปร์ คือ พุทธ ฮินดู คริสต์ และลัทธิเต๋า

ภูมิอากาศ
สิงคโปร์มีสภาพอากาศคล้ายกับภาคใต้ของประเทศไทย คือตั้งอยู่ในเขตมรสุม และอากาศร้อนชื้น ในเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ของทุกปีจะเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิสูงสุด และในช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคมเป็นฤดูมรสุมที่จะมีฝนตกชุก เดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเดินทางไปสิงคโปร์ เพราะไม่มีฝนและอากาศไม่ร้อน

เวลา
เวลาของสิงคโปร์เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

ค่าครองชีพในสิงคโปร์

page_sin1

ค่าใช้จ่ายของนักเรียนไทยรายเดือนจะอยู่ระหว่าง 35,000 – 45,000 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอาหาร ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตารางด้านล่างนี้ใช้เพื่อประเมินค่าใช้จ่ายของนักเรียนไทยในระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่สิงคโปร์

รายการ (Item) ค่าใช้จ่ายรายเดือน (Cost Per Month)
ค่าที่พัก (Accommodation)
– หอพักนักเรียน พักห้องละ 4 คน
– หอพักนักเรียน พักห้องละ 2 คน
– หอพักนักเรียน ห้องเดี่ยว
– โฮมสเตย์ (พักอยู่กับครอบครัวชาวสิงคโปร์)
600 – 650 S$
650 – 700 S$
1,200 – 1,300 S$
1,300 – 1,800 S$
ค่าอาหาร (Food) 11,000 – 15,000 บาท (สำหรับอาหารจานเดียว วันละ 3 มื้อ)
ค่าน้ำดื่ม (Drinking water) 700 – 1,000 บาท
การติดต่อสื่อสารและอินเตอร์เน็ต 800 – 1,500 บาท
ค่าเดินทางรถโดยสารประจำทาง และรถไฟฟ้า 1,300 – 1,800 บาท
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ 2,500 – 5,000 บาท

การเดินทางในสิงคโปร์

mrt taxi bus cart

MRT การเดินทางโดยรถไฟฟ้าเป็นการเดินทางที่สะดวกที่สุดในสิงคโปร์ เพราะมีสถานีรถไฟฟ้าครอบคลุมทุกพื้นที่ รถไฟฟ้าทุกสายจะมาที่สถานีของแต่ละพื้นที่ในทุกๆ 4 นาที เป็นการเดินทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสิงคโปร์ เนื่องจากประหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กว่าการใช้บริการ Taxi อัตราค่าโดยสารเฉลี่ย S$ 1.00 – 2.10

Bus การ เดินทางโดยรถประจำทาง ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ใกล้เขต รถไฟฟ้า ซึ่งต้องอาศัยการเดินทางโดยรถประจำทางเพื่อไปใช้บริการ MRT หรือเป็นผู้ที่ต้องการเดินทางในระยะทางใกล้ๆ โดยที่เส้นทางการเดินรถประจำทางในสิงคโปร์ก็ถือว่าครอบคลุมทุกพื้นที่การเดินทางและมีอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นเพียง S$ 0.80

Taxi การเรียกแท็กซี่ในสิงคโปร์นั้น จะมีที่จัดเตรียมไว้สำหรับ รถแท็กซี่เพื่อจอดรอรับผู้โดยสาร หรือเรียกว่า Taxi stand ซึ่งผู้โดยสาร สามารถมาใช้บริการได้ ในเรื่องราคาค่าโดยสาร จะต้องคำนึงถึงช่วงเวลาเป็นสำคัญ มิเช่นนั้นค่ารถแท็กซี่รอบเดียวอาจเท่ากับอัตราค่าโดยสารรถประจำทางหรือ รถไฟฟ้าได้ทั้งอาทิตย์ เนื่องจากอัตราค่าโดยสารจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เรียก เช่น ถ้าเป็นช่วงเวลาเร่งรีบในตอนเช้า 7.00-9.00 am และช่วงเวลาเลิกงาน 17.00 pm – 20.00 pm เราจะถูกเรียกค่าโดยสารเพิ่มประมาณ 3 S$ จากอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นปกติ หรือถ้าเราใช้บริการแท็กซี่จากสนามบินเข้าเมืองก็จะถูกชาร์ตเพิ่มประมาณ S$ 5 จากอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นปกติ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับชนิดของแท็กซี่ที่เราเลือกใช้บริการว่าเป็นแบบ ธรรมดา หรือแบบหรูหราซึ่งมีให้เลือกดังนี้ Comfort, City Cab, Silver หรือLimousine Cab อัตราค่าโดยสารเริ่มต้นของแบบ Comfort จะถูกที่สุดคือ S$ 2.80

สอบถามข้อมูลโทร. 089-986-5559, 085-235-2165

“ข้อมูลเรียนต่อสิงคโปร์ เตรียมสอบ AEIS เพื่อเรียนต่อโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ โรงเรียนเอกชนในสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ เรียนซัมเมอร์ที่สิงคโปร์ ที่พักนักเรียนในสิงคโปร์”

Share This