นครเมลเบิร์น (Melbourne) – รัฐวิกตอเรีย

เป็นเมืองหลวงของรัฐวิกตอเรีย (Victoria) มีประชากรประมาณ 4.4 ล้านคน มีพื้นที่ประมาณ 10,000 ตารางกิโลเมตร มีแม่น้ำสายหลักไหลผ่าน คือ แม่น้ำยาราห์ (Yarra River) เมลเบิร์นถือเป็นเมืองแห่งการศึกษา และเป็นเมืองแห่งศิลปะ สภาพบ้านเมืองสะอาดร่มรื่น อีกทั้ง นครเมลเบิร์น ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกสำหรับนักศึกษา ในอันดับที่ 2 ประจำปี 2015 โดยการจัดอันดับจาก Quacquarelli Symonds หรือ QS จากประเทศอังกฤษ (QS Best Student Cities 2015) สัญญลักษณ์ที่โดดเด่นของเมลเบิร์น ที่ผู้คนส่วนใหญ่รู้จักและชินตามากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ออสเตรเลีย ก็คือ Flinders Street Station เป็นอาคารสีเหลือง สถาปัตยกรรมคลาสสิค เป็นศูนย์กลางการเดินรถไฟ ขบวนรถไฟทุกสายจะมุ่งสู่ สถานีฟลินเดอร์ สตรีท ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเมลเบิร์น นอกจากนี้ เมลเบิร์นยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งต้นไม้ “Garden City” ที่ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ ทำให้อากาศสดชื่น ไร้มลพิษ มีสวนสาธารณะที่มีทัศนียภาพสวยงามติดอันดับต้นๆของโลกชื่อว่า Royal Botanic Gardens อีกหนึ่ง Landmark สำคัญของรัฐวิกตอเรียก็คือ Twelve Apostles ตั้งอยู่บริเวณ Port Campbell ชายฝั่งด้านใต้ของเกาะ เป็นบริเวณที่มีกระแสลมและคลื่นซัดรุนแรงตลอดเวลา ทำให้ชายฝั่งที่เป็นหน้าผาถูกกัดเซาะเป็นเวลานานนับล้านปี จนเป็นแท่งหินตั้งโดดเด่นอยู่กลางทะเล มีรูปทรงแปลกตา สวยงามตามธรรมชาติ จำนวน 12 แท่ง จึงเป็นที่มาของชื่อ Twelve Apostles แต่เนื่องจากแท่งหินเหล่านี้ถูกกัดเซาะมาเป็นเวลานาน จนปัจจุบันหินบางแท่งได้ถูกกัดเซาะจนไม่ครบ 12 แท่งแล้ว

สภาพภูมิอากาศ

เมลเบิร์นตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่ในบริเวณที่ต่ำลงทางใต้มากว่า นครซิดนีย์ ทำให้อุณหภูมิในเมลเบิร์นจะเย็นกว่า โดยในฤดูร้อนเมลเบิร์นจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25 – 30 องศาเซลเซียส และในหน้าหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 5-10 องศาเซลเซียส

การเดินทางภายในนครเมลเบิร์น

มีระบบการบริการขนส่งสาธารณะทั้งรถไฟ รถราง รถประจำทาง และแท็กซี่ ครอบคลุมทั่วเมือง แต่อย่างไรก็ตามในเขตชุมชน ที่อยู่อาศัย นอกเมืองก็อาศัยการเดินควบคู่ไปด้วยเช่นกัน

สถาบันสอนภาษา และมหาวิทยาลัยในเมลเบิร์น

ตัดสินใจเลือกเรียนที่เมลเบิร์น ไม่ผิดหวังครับ ประทับใจกับสภาพแวดล้อม เป็นเมืองที่อากาศดี สะอาด สวยงาม ผู้คนที่เป็นมิตร การเดินทางสะดวกสบาย อาจารย์ที่เอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะกับนักศึกษาต่างชาติครับ

Pon

Thai Student, Victoria University

Share This