ผ่านไปแล้วสำหรับงานการศึกษาต่อประเทศอินเดีย the Great India Education Fair 2016 ที่จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตย์ โดย Inter Education Plus Co., Ltd. (I.E.P.) ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่ออินเดีย ได้ร่วมออกบูธให้ข้อมูลการเรียนต่ออินเดีย กับนักเรียน นักศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา ในนาม Christ Junior College Residential และระดับอุดมศึกษา ในนามของ Christ University วันนี้พี่ I.E.P. ขอให้ข้อมูลการเรียนต่อปริญญาตรี ปริญญาโท ที่อินเดีย ของ Christ University ก่อนนะครับ แล้วคราวหน้าจะมาให้ข้อมูล การเรียนต่อมัธยมในอินเดีย

Christ University เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ เป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วไปทั้งในประเทศอินเดีย และในต่างประเทศทั่วโลก มีวิทยาเขต 3 แห่ง คือ Main Campus, Bannerghatta Road Campus และ Kengeri Campus มีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 16,000 คน เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 650 คน จาก50 กว่าประเทศทั่วโลก โดยมีนักศึกษาไทยทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 39 คน หลักสูตรที่เป็นที่รู้จักสำหรับนักเรียนไทย และนักเรียนต่างชาติที่นิยมเข้ามาเรียน คือ หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ – Bachelor of Computer Applications (BCA), หลักสูตรบริหารธุรกิจ – Bachelor of Business Administration (BBA), หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ – Bachelor of Tecnology (B Tech), หลักสูตรศิลปะศาสตร์ – Bachelor of Arts (BA), หลักสูตรพาณิชย์ศาสตร์ – Bachelor of Commerce & Management (B Com) และอีกมากมายหลายหลักสูตร

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.iep-study.com

นิตยสารการศึกษา ‘India Today – Nielsen Survey’ ได้ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัย และคณะที่เปิดการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศอินเดียเป็นประจำทุกปี โดยในปี ค.ศ. 2015 Christ University ได้รับการจัดอันดับ แบ่งแยกออกเป็นรายคณะวิชา ดังต่อไปนี้

อันดับ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (BCA) และคณะบริหารธุรกิจ (BBA)
อันดับ 3 คณะวิทยาศาสตร์ (B Sc) และคณะนิเทศศาสตร์ (Mass Communication)
อันดับ 4 คณะพาณิชยศาสตร์ (B Com) และคณะศิลปะศาสตร์ (BA)
อันดับ 11 คณะนิติศาสตร์ (LLB)

สำหรับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติ ที่มีความกังวลในเรื่องภาษาอังกฤษ ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเรียนต่อChrist University ขึ้นก่อนภาคการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ที่จะเปิดในเดือน มิถุนายน และกรกฎาคม ตามลำดับ โดยเอกสารที่นักเรียนจะต้องจัดเตรียมเพื่อดำเนินการสมัครเรียนได้แก่ เอกสารทางการศึกษา (Transcript + Certificate) หนังสือเดินทาง และรูปถ่าย โดยใช้เวลาในการดำเนินการสมัครเรียน ประมาณ 2 -4 สัปดาห์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่ I.E.P. ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ให้บริการข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศด้วยความ ถูกต้องแม่นยำ ใส่ใจในบริการ www.iep-study.com/เรียนต่ออินเดีย/  หรือ โทร.093 492-9451, 085 235-2165

Share This