สิงคโปร์ ขาดแคลนบุคลากรไอที???

ข้อมูลนี้ไม่ได้เป็นข้อมูลใหม่ แต่เป็นข้อมูลที่อัพเดท สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2017 สำหรับนักเรียนที่กำลังเรียนต่อไอที (IT) เรียนต่ออินเดีย หรือกำลังจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และกำลังคิดว่าจะเรียนต่อคณะไหนดี ประเทศไหนดี เรียนต่ออินเดีย เรียนต่อไอทีอินเดีย ดีมั๊ย? ขอยืนยันว่าดีแน่นอน 100% เพราะมีข้อมูลจากสื่อในสิงคโปร์ รายงานว่าในปี 2017 สิงคโปร์จะขาดแคลนบุคคลากรด้านไอที (IT) ถึง 30,000 ตำแหน่ง การขาดแคลนบุคคลากรด้านไอที (IT) นี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2014 อย่างที่รู้โดยทั่วกันว่า ประเทศสิงคโปร์ เป็นประเทศที่นำเทคโลโลยีชั้นสูงเข้ามาช่วยปรับปรุง พัฒนา คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสิงคโปร์ให้ดีขึ้น สำหรับน้องๆที่ เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนภาษาที่สิงคโปร์ หรือเรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ ก็จะได้เห็นถึงความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับคนสิงคโปร์ สำหรับบุคลากรในสายงานไอที (IT) ที่ขาดแคลนในสิงคโปร์ ได้แก่ Application Development, Cyber Security และ Data Analytics

ดังนั้น นักศึกษาที่ เรียนต่ออินเดีย หรือเรียนไอทีบังกาลอร์ (อินเดีย) เมื่อจบการศึกษาสามารถที่จะสมัครงานในสาขา IT ที่ประเทศสิงคโปร์ได้ และเป็นผู้เลือกที่จะทำงานในองค์กรไหน หรือสามารถที่จะเรียกเงินเดือนได้ค่อนข้างอิสระ โดยฐานเงินเดือนสำหรับนักศึกษาจบใหม่ ในสายอาชีพไอทีจะได้รับค่าตอบแทนประมาณ 3,000 SGD. หรือประมาณ 75,000 บาท และเมื่อทำงานจนมีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี จะมีรายได้ต่อเดือนสูงถึง 7,500 SGD. หรือประมาณ 188,000 บาท ขึ้นไป ถือว่าเป็นรายได้ต่อเดือนที่ค่อนข้างสูงมากสำหรับนักศึกษาจบใหม่ เมื่อเทียบกับนักศึกษาจบใหม่ที่จบคณะอื่น หากวิเคราะห์ให้ดีแล้วจะเห็นว่าการขาดแคลนบุคคลากรทางด้านไอที ไม่ได้เกิดขึ้นแค่เฉพาะประเทศสิงคโปร์เท่านั้น แต่หากเกิดขึ้นทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ด้วยเหตุผลนี้ ถือเป็นโอกาสดีสำหรับน้องๆที่ เรียนต่ออินเดีย เรียนต่อไอทีบังกาลอร์ เรียนไอทีอินเดีย ที่จะหาสมัครงานในประเทศสิงคโปร์ โดยการนำความรู้ความสามารถ ทางด้านวิชาการที่ได้เรียนมาแล้ว รวมถึงความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ได้เรียนมา เพื่อเป็นประสบการณ์ในการทำงานกับองค์กรต่างชาติ ในต่างประเทศ ซึ่งมีน้อยคนนักที่จะมีโอกาสแบบนี้

ติดต่อสอบถาม เรียนต่ออินเดีย เรียนไอทีบังกาลอร์ เรียนไอทีอินเดีย เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนภาษาที่สิงคโปร์
www.iep-study.com Tel. 02 117-4166 / 093 492-9451 / 085 235-2165
Line id : iepstudy / i.e.p.

Share This